Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

Izmjena: 21 siječnja, 2021

Krajnji korisnik:

Nezaposlena osoba

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada.

Trajanje mjere

Ukupno trajanje programa do 2 mjeseca, broj pojedinačnih sudjelovanja kandidata do 15 dana.

Ciljane skupine

Dugotrajno nezaposlene osobe, odnosno nezaposlene osobe koje su u evidenciji 12 mjeseci ili koje prethodnih 12 mjeseci nisu bile u radnom odnosu ili redovnom obrazovanju.

Nezaposlene osobe bez obzira na dužinu prijeve u evidenciju koje po StaP procjeni u narednih 12 mjeseci imaju otežanu zapošljivost (StaP kategorizacija – niska i smanjena zapošljivost).

Prihvatljivi troškovi

Novčana pomoć za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema odluci Upravnog vijeća Zavoda)

Putni troškovi polazniku za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda).

Kriteriji

Prema procjeni savjetnika ciljane skupine se upućuju na Aktivacijski program te se za vrijeme provedbe programa vode u evidenciji nezaposlenih, ukoliko su korisnici novčane naknade ista im se ne obustavlja, te su obvezni prihvatiti ponuđeno zaposlenje ukoliko su upućeni od savjetnika na slobodna radna mjesta.

Kriteriji za polaznike

Polaznici osposobljavanja imaju pravo za dane provedene na osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

 • novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20);
 • putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese osposobljavanja sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza prema sljedećim kriterijima:
  • udaljenost između adrese stanovanja i adrese osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike,
  • ukoliko ima više od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška prijevoza u mjestu osposobljavanja kao i troška međumjesnog prijevoza (trošak mjesnog i međumjesnog prijevoza),
  • ukoliko ima manje od 2 km od stanice međumjesnog prijevoza do adrese na kojoj se izvodi osposobljavanje u visini troška međumjesnog prijevoza,
  • u visini troška mjesečne karte javnog prijevoza ukoliko se osposobljavanje provodi u istom mjestu,
  • iznimno u slučajevima kada nije moguće organizirati praktičnu nastavu u istom mjestu u kojem se izvodi teorijska nastava, u visini troška prijevoza na obje relacije i prema trošku dnevne povratne karte,
  • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn,
  • trošak prijevoza od mjesta prebivališta ili boravišta osobe do mjesta izvođenja osposobljavanja za rad u sezoni i od mjesta završetka osposobljavanja u sezoni do mjesta prebivališta ili boravišta osobe (u oba smjera), u visini cijene kupljene karte ili u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn u oba slučaja.
 • osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja):
  • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima u iznosu 5% ako drugačije nisu osigurane.
 • dodatni troškovi za ciljanu skupinu povratnika iz iseljeništva:
  • povrat stvarnog iznosa jednokratno uplaćenog iznosa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje do maksimalno 12 mjeseci, ako su ti troškovi nastali najviše 12 mjeseci prije početka osposobljavanja,
  • povrat stvarno plaćenih troškova doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja osposobljavanja,
  • povrat stvarno nastalih troškova na ime prijevoda dokumenata za potrebe priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije i postupka priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije.

Dokumentacija

 • Zahtjev savjetnika
 • Potpisan profesionalni plan za nezaposlenu osobu
 • StaP kategorizacija iz aplikacije korisnika Zavoda (NOTZ aplikacija)

Obveze korisnika

 • Redovito sudjelovati na grupnom i individualnom radu
 • Provoditi dogovorene aktivnosti

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.