Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Mjere aktivne politike zapošljavanja 2016. – 2023.

U 8 godina dodijeljena je 1,21 milijarda eura potpora za 272.829 korisnika.

1,21 milijarda eura

isplaćeno 2016. – 2023.

272.829 korisnika

Novouključenih osoba u mjere

Mjere aktivne politike zapošljavanja kontinuirano se provode temeljem Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, a koje su donesene prema prioritetima i ciljevima aktivne politike zapošljavanja definirane analizom stanja na tržištu rada te strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije u području zapošljavanja. U skladu s definiranim ciljevima, u razdoblju od 2016. do 2023. godine, provodile su se mjere dodjeljivanja potpora za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanje nezaposlenih, potpora za usavršavanje, potpora za pripravništvo, financiranja obrazovanja nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada, stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, su/financiranja zapošljavanja u programima javnih radova te očuvanja radnih mjesta, a sve u skladu s općim ciljem povećanja stope zaposlenosti.

Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava svoje usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. 

Isplaćeno mjera APZ-a po mjerama - razdoblje 2016. - 2023. (u mil. EUR)

Mjera/godinaI.-XII.2016.I.-XII.2017.I.-XII.2018.I.-XII.2019.I.-XII.2020.I.-XII.2021.I.-XII.2022.I.-XII.2023.UKUPNO 2016.-2023.Udio
Potpore za zapošljavanje15,816,324,928,420,025,622,226,0179,114,8%
Potpore za pripravništvo0,00,015,713,111,729,324,731,3125,710,4%
Potpore za usavršavanje0,10,20,71,10,63,33,71,210,90,9%
Potpore za samozapošljavanje7,416,746,659,246,867,178,157,1379,231,3%
Obrazovanje nezaposlenih3,33,76,74,93,23,86,713,545,83,8%
Osposobljavanje na radnom mjestu0,20,41,31,41,61,93,25,915,81,3%
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa97,070,347,726,911,10,60,00,0253,720,9%
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva0,00,00,40,70,10,00,00,01,20,1%
Javni radovi22,731,916,911,37,514,45,75,3115,79,5%
Stalni sezonac2,74,56,08,515,47,77,510,562,85,2%
Potpore za očuvanje radnih mjesta0,10,00,02,44,17,66,02,622,81,9%
Ukupno149,3144,1166,8157,9122,1161,6157,8153,31.212,7100,0%

Isplate po mjerama od 2016. do 2023. (u mil. EUR)

Broj novouključenih korisnika prema vrstama APZ mjera - razdoblje 2016. - 2023.

Mjera/godinaI.-XII.2016.I.-XII.2017.I.-XII.2018.I.-XII.2019.I.-XII.2020.I.-XII.2021.I. - XII.2022.I. - XII.2023.UKUPNO 2016.-2023.
Potpore za zapošljavanje 5.7166.0307.1216.7834.3555.6985.0575.71546.475
Potpore za pripravništvo 002.0481.9511.5533.6363.1543.45415.796
Potpore za usavršavanje 11383759966222.0582.1869587.334
Potpore za samozapošljavanje 2.3333.5836.4858.7233.7786.3326.3785.43443.046
Obrazovanje nezaposlenih 3.8094.4335.1803.3592.5503.5997.97512.32843.233
Osposobljavanje na radnom mjestu 02544925783615641.0142.1565.419
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 15.0599.9475.8853.3812690034.307
Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva 00126602000188
Javni radovi 8.77310.6625.4203.3662.3053.1841.4001.12436.234
Stalni sezonac 962.8313.8035.2836.2644.3664.1615.37732.181
Potpore za očuvanje radnih mjesta 1.9202902.4461.4291.9551576808.616
SVEUKUPNO 37.70737.90736.93536.92623.24531.40131.48237.226272.829

Pet najpopularnijih potpora i županije u kojima se najviše koriste

Isplate u razdoblju 2016.-2023. u milijunima EUR.

Potpore za samozapošljavanje

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

Potpore za zapošljavanje

Potpore za pripravništvo

Javni radovi

Ante Lončar

Ravnatelj HZZ-a

“I u ovim izazovnim vremenima, Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano prati stanje na tržištu rada te prilagođava usluge s obzirom na potrebe korisnika. Danas je HZZ, osim vodećeg dionika za zapošljavanje, aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada. Kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja, potičemo i usmjeravamo korisnike na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada. Tijekom godina, prilagođavali smo kriterije za dodjelu potpora te su isti usklađeni s potrebama korisnika i zakonskim okvirima EU. Također, proces zaprimanja zahtjeva je u većoj mjeri moderniziran i automatiziran čime se osigurava učinkovito provođenje mjera i ostvarivanje zadanih ciljeva.”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.