Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja

Tko može koristiti potporu za obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja?

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Za više informacija potrebno je obratiti se svom savjetniku za zapošljavanje u područnoj službi/uredu u kojem se osoba vodi u evidenciji.

Imaju li polaznici pravo na novčanu pomoć i putne troškove za vrijeme obrazovanja?

Polaznici obrazovanja imaju pravo na refundiranje sljedećih troškova za vrijeme obrazovanja:

  • novčana pomoć nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
  • putni troškovi nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda
  • troškovi posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju članka 10., stavak 1., točka 2. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18) za osobe osigurane u određenim i posebnim okolnostima u iznosu 5%, ako drugačije nisu osigurane

Napomena: Putni troškovi se nezaposlenim osobama prijavljenim u Evidenciju Zavoda isplaćuju prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda za vrijeme provedbe programa obrazovanja u obrazovnoj ustanovi. U slučaju kad se program obrazovanja provodi putem nastave na daljinu putni troškovi se ne isplaćuju.

Koje su obveze polaznika obrazovanja nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja nakon završetka obrazovanja?

Polaznici su dužni redovito pohađati nastavu uz aktivno sudjelovanje te su po završetku programa obrazovanja dužni prihvatiti ponuđeno zaposlenje u skladu sa stečenim kompetencijama.

Nezaposlena sam osoba, prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Imam li pravo na obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja?

Sve nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljeni u evidenciju HZZ-a mogu iskazati interes za uključivanjem u neki od programa obrazovanja koji HZZ financira. Odabir programa ovisi o prethodno stečenom obrazovanju i iskustvu osobe, njegovim interesima i stručnoj procjeni savjetnika. Za informacije o uključivanju u programe obrazovanja možete se obratiti i svom savjetniku/ci za zapošljavanje u područnoj službi/uredu HZZ-a.

Nezaposlena sam osoba, ali nisam prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Imam li pravo na obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja?

Kako biste se mogli uključiti u mjeru Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja morate se prijaviti u evidenciju HZZ-a kao nezaposlena osoba ili ostali tražitelj zaposlenja (zaposleni ili osobe koje iz bilo kojeg razloga nisu u evidenciji nezaposlenih osoba, a žele promijeniti posao ili zadržati postojeće radno mjesto i jačati svoju zapošljivost). Više informacija o mogućim načinima prijave možete pronaći ovdje.

Zaposlena sam osoba, imam li pravo na obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja?

Zaposlene osobe koje iskažu interes za uključivanje u obrazovanje i prijave se u evidenciju HZZ-a kao ostali tražitelji zaposlenja, mogu se uključiti u mjeru.

Zainteresiran sam za pohađanje jednog od ponuđenih programa u svojoj županiji. Kako se mogu prijaviti?

Svi zainteresirani za uključivanje u mjeru Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja, svoj interes mogu iskazati online putem obrasca dostupnog ovdje. Nakon iskazanog interesa javit će Vam se savjetnik za zapošljavanje iz Vama nadležne područne službe/ureda prema mjestu stanovanja. Prijaviti se možete i izravnim kontaktom svoga savjetnika za zapošljavanje.

Mogu li samostalno odabrati u kojoj obrazovnoj ustanovi mogu pohađati program obrazovanja koji me zanima?

Ne. HZZ je kao javna ustanova u mogućnosti financirati samo one programe obrazovanja tražene na tržištu rada za koje je prethodno proveden postupak javne nabave obrazovnih ustanova. Nakon provedenog postupka formiraju se grupe polaznika i upućuju u programe koje provode obrazovne ustanove izabrane putem javnog natječaja.

Utječe li moje zanimanje po završenoj školskoj spremi na mogućnost korištenja obrazovanja za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja?

Prilikom odabira programa obrazovanja na raspolaganju Vam je savjetnik HZZ-a koji će usporediti Vaše prethodno obrazovanje, radno iskustvo, interese te opće i zdravstvene sposobnosti, s uvjetima predviđenim za uključivanje u određeni program obrazovanja i preporučiti Vam pohađanje programa koji će imati najbolji učinak na Vašu zapošljivost i profesionalni razvoj.

Što je Popis programa i vrsta edukacija?

Obrazovanje nezaposlenih i ostalih tražitelja zaposlenja provodi se prema planovima uključivanja osoba u obrazovanje koji se kreiraju svake dvije godine na razini područnih ureda/službi HZZ-a. Zavod je u mogućnosti financirati samo one programe obrazovanja za koje je u područnom uredu/službi utvrđena potreba na tržištu rada i za koje je proveden postupak javne nabave obrazovnih ustanova. Popis obrazovnih programa prema županijama za koje polaznici koji se žele uključiti mogu iskazati interes napravljen je na temelju aktivnih ugovora koje HZZ ima s obrazovnim ustanovama za provedbu programa obrazovanja. Popis trenutno aktivnih programa možete pronaći ovdje.

Zašto je Popis programa i vrsta edukacija podijeljen po županijama?

HZZ godišnje izrađuje planove uključivanja osoba u obrazovanje na razini područnih službi/ureda ovisno o potrebama lokalnog tržišta rada, stanju u evidenciji nezaposlenih i analizi potreba poslodavaca. Obrazovne ustanove koje će provoditi programe obrazovanja biraju se na temelju prethodno provedenog postupka javne nabave. Popis trenutno aktivnih programa možete pronaći ovdje.

Jesu li edukacije iz Popisa programa i vrsta edukacija besplatne za polaznike?

Da. Svim nezaposlenim osobama, zaposlenima i ostalim tražiteljima zaposlenja, prijavljenima u evidenciju HZZ-a i uključenim u obrazovanje pohađanje programa je besplatno. Ovisno o uvjetima upisa u određeni obrazovni program pokriva se i trošak prethodnog zdravstvenog pregleda te trošak osiguranja ako osoba nije drugačije osigurana. Nezaposlene osobe uz to ostvaruju pravo na novčanu pomoć i trošak prijevoza, prema danima prisutnosti na nastavi.

Ukoliko se u obrazovanje uključim kao nezaposlena osoba, a u međuvremenu zaposlim, gubim li pravo na nastavak obrazovanja?

Ne. Ako se nezaposlena osoba tijekom pohađanja programa obrazovanja zaposli, ne gubi pravo na nastavak obrazovanja o trošku HZZ-a. Polazniku se u tome slučaju od dana odjave s evidencije prestaje isplaćivati novčana pomoć i troškovi prijevoza na koje je imao pravo kao nezaposlena osoba uključena u obrazovanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.