Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Zakonodavna podloga i dokumenti

Zakoni vezani uz provedbu mjera, provedbena dokumentacija i povezani operativni programi Vlade RH i EU

Opća provedbena dokumentacija (PDF preuzimanja)

Zakonodavna podloga

Prava podnositelja zahtjeva kao korisnika mjera iz nadležnosti Zavoda proizlaze iz Zakona, Zakona o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) te Zakona o socijalnoj skrbi (NN 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20).

Na sve što nije uređeno ugovorima između Zavoda i drugih ugovornih strana primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21). Primjena Zakona o obveznim odnosima od strane Zavoda ujednačavat će se uputom Središnjeg ureda Zavoda radi jednakog postupanja, a uputom će se ostvarivati svrha i cilj ugovorne obveze i održavanje ugovora na snazi.

Uvjeti i kriteriji pojedinih mjera (PDF)

Napomena: ako niste upoznati s općim uvjetima, kriterijima i informacijama o provedbi mjera, obvezno pročitajte cjelokupni dokument Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2023. godini.

Ostali dokumenti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.