Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

SOLIN

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.solin.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.solin.hr

Telefon: +385 (21) 662-842

E-mail: potpore@solin.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Mjera 3. Potpora suradnje gospodarskih subjekata s područja grada SolinanPotporu iz ove mjere ostvaruju gospodarski subjekti koji su za svoje poslovanje koristili usluge drugog gospodarskog subjekta s područja grada Solina.nUsluge drugog gospodarskog subjekta dokazuju se sklopljenim ugovorom, narudžbenicom ili računom, a odnose se na intelektualne usluge, izradu promotivnih materijala, nabavku opreme i sl.nNeprihvatljivi troškovi za ovu mjeru su nabava hrane i pića, potrošnog materijala te najam prostora.nPotpora se dodjeljuje u iznosu od 40% realiziranih sredstava, do maksimalno 4.000,00 kuna.nGospodarski subjekti koji su ostvarili pravo na potporu iz Mjere 1. ovog Programa mogu po ovoj mjeri ostvariti potporu u visini od 50% najviše vrijednosti.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 15000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Mjera 2. Potpora novoosnovanim tvrtkama/obrtimanGrad Solin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima/obrtnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koje je započelo s poslovanjem u 2021. g., ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Solina.nPotpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:n•tnabavu informatičke i druge opremen•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uredenja)n•tizrada web stranice te tiskanje promotivnih materijalan•tdopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelamost i informatičko obrazovanjen•ttroškovi registracije društva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 2500

Objašnjenje:

Mjera 2. Potpora novoosnovanim tvrtkama/obrtimanGrad Solin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima/obrtnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koje je započelo s poslovanjem u 2021. g., ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Solina.nPotpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:n•tnabavu informatičke i druge opremen•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)n•tizrada web stranice te tiskanje promotivnih materijalan•tdopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanjen•ttroškovi registracije društva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 4000

Objašnjenje:

Mjera 2. Potpora novoosnovanim tvrtkama/obrtimanGrad Solin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima/obrtnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koje je započelo s poslovanjem u 2021. g., ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Solina.nPotpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:n•tnabavu informatičke i druge opremen•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uredenja)n•tizrada web stranice te tiskanje promotivnih materijalan•tdopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelamost i informatičko obrazovanjen•ttroškovi registracije društva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Mjera 2. Potpora novoosnovanim tvrtkama/obrtimanGrad Solin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima/obrtnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koje je započelo s poslovanjem u 2021. g., ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Solina.nPotpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:n•tnabavu informatičke i druge opremen•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)n•tizrada web stranice te tiskanje promotivnih materijalan•tdopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanjen•ttroškovi registracije društva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 1500

Objašnjenje:

Mjera 2. Potpora novoosnovanim tvrtkama/obrtimanGrad Solin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima/obrtnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koje je započelo s poslovanjem u 2021. g., ili imaju prvi put otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Solina.nPotpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:n•tnabavu informatičke i druge opremen•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)n•tizrada web stranice te tiskanje promotivnih materijalan•tdopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanjen•ttroškovi registracije društva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): 17000

Objašnjenje:

Mjera 4. Potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih djelatnostinSredstva potpore po ovom programu namijenjena su gospodarskim subjektima čija se djelatnost smatra tradicijskom ili deficitarnom.nSredstva potpore mogu se koristiti za: kupnju i popravak opreme, kupnju alata, strojeva i pomagala za rad (prihvatljiva je i nabava rabljenih strojeva), unutarnje uređenje prostora u kojem se obavlja djelatnost, edukacija/stručno osposobljavanje , promotivne aktivnosti.nPotpora se dodjeljuje u iznosu realiziranih sredstava, do maksimalno 20.000,00 kuna, isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Objašnjenje:

Članak 14.nSredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika, a sve u roku od 60 dana od potpisivanja Ugovora.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu SOLIN

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.