Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Samobor

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.samobor.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Potpore za (samo)zapošljavanje dodijeljuju se gospodarskim subjektima s područja grada Samobora koji su u svom gospodarskom subjektu (obrtu ili trgovačkom društvu) zaposlili osobu s prebivalištem na području grada Samobor. Potpore se dodijeljuju u visini od 4.000,00 – 7.000,00 kuna ovisno da li se radi o proizvodnoj ili uslužnoj djelatnosti te da li je osoba koja se zapošljava starija ili mlađa od 30 godina. Ukupno je Grad Samobor za ovu mjeru izdvojio u Proračunu za 2022. godinu iznos od 425.000,00 kuna.

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 375000

Objašnjenje:

Radi se o subvencioniranju zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Samobora, a koji čine poduzetnički inkubator ‘Mali tehnopolis Samobor’. Visina potpore je 70% troška zakupa za prvu godinu, 50% troška zakupa za drugu godinu te 30% troška zakupa za treću godinu. Visina potpore ovisi i o veličini poslovnog prostora kojeg gospodarski subjekt dobije u zakup.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 400000

Objašnjenje:

Radi se o potpori za kapitalna ulaganja u proizvodnom sektoru u malom gospodarstvu na području grada Samobora. Potpora iznosi 20% od uloženog do maksimalno 50.000,00 kuna. Minimalno ulaganje gospodarskog subjekta u kupnju strojeva i oprema mora biti 75.000,00 kuna bez PDV-a.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 400000

Objašnjenje:

Radi se o potpori za kapitalna ulaganja u proizvodnom sektoru u malom gospodarstvu na području grada Samobora. Potpora iznosi 20% od uloženog do maksimalno 50.000,00 kuna. Minimalno ulaganje gospodarskog subjekta za nabavu IT sustava i/ili aplikacija mora biti 75.000,00 kuna bez PDV-a.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 80000

Objašnjenje:

Ovdje imamo dvije vrste potpora za navedenu namjenu. Potpora umjetničkim i tradcijskim obrtima s područja grada Samobora omogućuje da navedeni obrti ostvare potporu u maksimalnom iznosu od 4.000,00 kuna po obrtu ukoliko su imali trošak izlaganja na sajmovima. Ukupno se za potporu izdvaja 50.000,00 kuna godišnje.nTakođer imamo i potporu koja se provodi indirektno putem Udurženja obrtnika Samobor koji sufinanciraju sudjelovanje obrtnika na sajmovima, a navedeni troškovi onda budu Udruženju refundirani. Ukupno se za potporu izdvaja 30.000,00 kuna godišnje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): 50000

Objašnjenje:

Potpora umjetničkim i tradicijskim obrtima s područja grada Samobora omogućuje da navedeni obrti ostvare potporu u maksimalnom iznosu od 4.000,00 kuna po obrtu ukoliko su imali trošak certificiranja proizvoda i procesa.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 50000

Objašnjenje:

Potpora umjetničkim i tradicijskim obrtima s područja grada Samobora omogućuje da navedeni obrti ostvare potporu u maksimalnom iznosu od 4.000,00 kuna po obrtu ukoliko su imali trošak marketinških aktivnosti.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 50000

Objašnjenje:

Potpora umjetničkim i tradicijskim obrtima s područja grada Samobora omogućuje da navedeni obrti ostvare potporu u maksimalnom iznosu od 4.000,00 kuna po obrtu ukoliko su imali trošak izrade web stranice i/ili aplikacija.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): 50000

Objašnjenje:

Potpora umjetničkim i tradicijskim obrtima s područja grada Samobora omogućuje da navedeni obrti ostvare potporu u maksimalnom iznosu od 4.000,00 kuna po obrtu ukoliko su imali neki od slijedećih troškova:n- 1.tnabava alata, opreme i strojeva, mjernih/kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa potrebnih za unapređenje poslovnih procesa,n2.ttroškovi uvođenja proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge,n3.tedukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika u svrhu unapređenja znanja i vještina u obavljanju djelatnosti, n4.tpriprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta te Izvorno hrvatsko, n5.ttroškovi dobivanja Uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta,n6.ttroškovi upravljanja i zaštite intelektualnog vlasništva,n7.tusluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda i dr.),n8.ttroškovi promotivnih aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži, stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge, dizajn i/ili izrada web stranice i ostalo,n9.ttroškovi sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje, uređenje i/ili osiguranje izložbenog prostora).

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Samobor

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.