Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Rijeka

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.rijeka.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata – iznos od najmanje 10.000,00 do najviše 50.000,00 HRKnnSubvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga – iznos od najmanje 2.000,00 do najviše 15.000,00 HRKnnSubvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna – iznos od najmanje 5.000,00 do najviše 30.000,00 HRKnnSufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga – iznos od najmanje 35.000,00 do do najviše 50.000,00 HRKnnSubvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija – 50.000,00 HRK

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 5.000,00 do najviše 70.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 2.000,00 do najviše 20.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 3.000,00 do najviše 30.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 1.500,00 do najviše 15.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 2.000,00 do najviše 30.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): umanjenje kamatne stope od 2 do 4 postotna boda na godišnji iznos kamata po poduzetničkom kreditu

Objašnjenje:

Navedeno umanjenje iznosa kamata, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 2.000,00 do najviše 30.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 1.000,00 do najviše 15.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): iznos od najmanje 2.000,00 do najviše 30.000,00 HRK

Objašnjenje:

Navedeni iznos, gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Rijeke, mogu ostvariti temeljem mjere Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, sistematizirane u okviru Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Rijeka

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.