Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Požega

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.pozega.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.pozega.hr/

Telefon: +385 (34) 311-303

E-mail: joakim.filic@pozega.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Potpora za ulaganja u povećanja i unaprjeđenje smještajnih kapaciteta. Naknada iznosi: nt2.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa dvije zvjezdicent3.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa tri zvjezdicent4.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa četiri zvjezdicent5.000,00 kn po ležaju/osobi za kvalitetu smještaja sa pet zvjezdica.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore: 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu najviše do 1.200,00 kn

Objašnjenje:

Prilikom zapošljavanja novog djelatnika isplaćuju se poticaji od 5.000,00 kn i 20% bruto plaće prema Ugovoru o radu najviše do 1.200,00.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Sufinancira se otvaranje obrta na području Grada Požege u iznosu od 5.000,00 kn, te se za isplaćeni iznos treba dostaviti dokaz o namjenski potrošenim sredstvima.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Sufinancira se otvaranje obrta na području Grada Požege u iznosu od 5.000,00 kn, te se za isplaćeni iznos treba dostaviti dokaz o namjenski potrošenim sredstvima.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Sufinancira se otvaranje obrta na području Grada Požege u iznosu od 5.000,00 kn, te se za isplaćeni iznos treba dostaviti dokaz o namjenski potrošenim sredstvima.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Požega

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.