Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Karlovac

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.karlovac.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Oslobađanje od komunalnog doprinosa – iznosi variraju nOslobađanja od zakupnine i komunalne naknade – iznosi varirajunOslobađanja od naknade za korištenje javnih površina – terase ugostiteljskih objekata – iznosi varirajunUmanjenje spomeničke rente – iznosi variraju

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 5.000,00 - 25.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike max. iznos 10.000,00 kn, 50% mjesečne zakupnine i u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) nZa poljoprivredna gospodarstva najam prodajnog mjesta max. iznos 5.000,00 kn godišnje, a 6.000,00 kn za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 20.000,00 - 25.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) se priznaju troškovi obveznih doprinosa do 3 mjeseca

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Iznos potpore (u HRK): 20.000,00 - 25.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) se priznaju troškovi nabave sirovina i repromaterijala za proizvodne djelatnosti

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 15.000,00 - 30.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) i mjere za jačanje konkurentnosti poduzetnika (iznos do 30.000,00 kn za sve proizvodne djelatnosti, a iznos do 15.000,00 kn za sve ostale djelatnosti, 50% prihvatljivih troškova)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 15.000,00 - 30.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) i mjere za jačanje konkurentnosti poduzetnika (iznos do 30.000,00 kn za sve proizvodne djelatnosti, a iznos do 15.000,00 kn za sve ostale djelatnosti, 50% prihvatljivih troškova)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 3.000,00 - 10.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i predavanjima, nte promociju i brendiranje proizvoda i usluga max. iznos 10.000,00 kn, 50% prihvatljivih troškovanZa poljoprivredna gospodarstva najam prodajnog mjesta max. iznos 3.000,00 kn godišnje, a 3.600,00 kn za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): 5.000,00 - 30.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za jačanje konkurentnosti poduzetnika (iznos do 30.000,00 kn za sve proizvodne djelatnosti, a iznos do 15.000,00 kn za sve ostale djelatnosti, 50% prihvatljivih troškova)nZa poljoprivredna gospodarstva max. iznos 5.000,00 kn godišnje, a 6.000,00 kn za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 7.000,00 - 10.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike max. iznos 10.000,00 kn, 50% prihvatljivih troškova nZa poljoprivredna gospodarstva max. iznos 7.000,00 kn godišnje, a 8.400,00 kn za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 15.000,00 - 30.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) i mjere za jačanje konkurentnosti poduzetnika (iznos do 30.000,00 kn za sve proizvodne djelatnosti, a iznos do 15.000,00 kn za sve ostale djelatnosti, 50% prihvatljivih troškova)nZa dopunsku djelatnost za poljoprivredna gospodarstva max. iznos 20.000,00 kn godišnje, a 30.000,00 kn za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 10.000,00 - 25.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) i mjere za edukaciju poduzetnika (max. iznos 10.000,00 kn godišnje, 50% prihvatljivih troškova)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 5.000,00 - 25.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) i mjere za digitalizaciju poslovanja (max. iznos od 10.000,00 kn, 50% prihvatljivih troškova)nZa poljoprivredna gospodarstva max. iznos 5.000,00 kn godišnje, a 6.000,00 kn za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 5.000,00 - 25.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) i mjere za digitalizaciju poslovanja (max. iznos od 10.000,00 kn, 50% prihvatljivih troškova)nZa poljoprivredna gospodarstva max. iznos 5.000,00 kn godišnje, a 6.000,00 kn za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 10.000,00 - 25.000,00

Objašnjenje:

Za poduzetnike u sklopu mjere za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (iznos od 20.000,00 kn – 70% prihvatljivih troškova do 25.000,00 kn za mlade poduzetnike – 80% prihvatljivih troškova) i mjere za edukaciju poduzetnika (max. iznos 10.000,00 kn godišnje, 50% prihvatljivih troškova)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Karlovac

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.