Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Jastrebarsko

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.jastrebarsko.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Grad Jastrebarsko daje potpore za POČETAK POSLOVANJA koja obuhvaća:nn- troškove registracije,n- troškove nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu djelatnost,n- troškove nabave uredskog namještaja,n- troškove vezane uz izradu internetskih stranica subjekta.nnPotpora može iznositi do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova za odobrene namjene bez PDV-a, osim troškova vezanih za registraciju koji se priznaju u 100%-tnom iznosu bez PDV-a, a sveukupno najviše 5.000,00 kuna, uz napomenu da se pojedinom korisniku ova potpora može dodijeliti samo jednom. nnPotporu za početak poslovanja može ostvariti gospodarski subjekt koji nije registriran dulje od 2 godine od dana podnošenja zahtjeva.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore: Potpora može iznositi do 40% ukupno dokumentiranih prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 15.000,00 kuna po jednom korisniku.

Objašnjenje:

Minimalna nabavna vrijednost pojedinačnog stroja ili opreme, a za koji gospodarski subjekt može podnijeti zahtjev za kapitalnu potporu, iznosi 3.500,00 kuna bez PDV-a.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore: Potpora može iznositi do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova za odobrene namjene bez PDV-a, a najviše do 7.000,00 kuna po jednom korisniku.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore: Potpora može iznositi do 50% dokumentiranih prihvatljivih troškova za odobrene namjene bez PDV-a, a najviše do 5.000,00 kuna po jednom korisniku.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore: Kroz projekte „Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva“ iz 2010. i „Kreditom do uspjeha“ iz 2014. Grad Jastrebarsko subvencionira kamatu u iznosu od 1% do isteka otplate poduzetničkih kredita.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Jastrebarsko

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.