Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Grad Đurđevac

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.djurdjevac.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.djurdjevac.hr

Telefon: +385 (48) 811-052

E-mail: grad@djurdjevac.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

1.Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika; 2. Poticanje poduzetnika za gradnju višestambenih objekata za potrebe zaposlenika; 3. Poticaj gospodarskim subjektima osnovanim sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi; Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga; 4. Subvencioniranje ulaganja u izgradnju i / ili rekonstrukciju i / ili opremanje staklenika i plastenika za proizvodnju voća i povrća; 5. Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i centri izvrsnosti, 6. Projekti Učeničke zadruge, 7. Potpora male vrijednosti za uvođenje turističke ponude kod poduzetnika, 8. Potpora male vrijednosti za razvoj turističke ponude.

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Sukladno točki 3. Odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac ( Službene novine Grada Đurđevca broj 2/18.) zakupnina poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac u 1. godini korištenja subvencionira se sa 100% iznosa ukupne zakupnine, zakupnina poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac u 2. godini korištenja subvencionira sa 75% iznosa ukupne zakupnine, dok se zakupnina poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Đurđevac u 3. godini korištenja subvencionira sa 50% iznosa ukupne zakupnine, u 4. godini korištenja 25% iznosa ukupne zakupnine te u 5. godini korištenje subvencija u 25% iznosa zakupnine, sve bez PDV-a.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 7000

Objašnjenje:

Sufinancira se udruživanje poduzetnika u svrhu nastajanja višeg stupnja finalizacije zajedničkog proizvoda te operativni troškovi voditelja. Visina potpore utvrđena je u visini od 50% pojedinog troška, a ukupno najviše do 30.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

Mjera 1, Modul 3: Olakšice i poticaji vezani uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos:n2.1. Komunalna naknada:n- oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100 % za prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele,n- za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim – uslužnim, trgovačkim i ostalim djelatnostima, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih pet ngodina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele,n- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A – sjever,bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađajuse od plaćanja komunalne naknade u iznosu 100% za prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinske parcele.n2.2. Komunalni doprinos

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 8000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 2500

Objašnjenje:

Iznos subvencije u visini 50% troškova (bez PDV-a) a najviše 2.500,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Iznos potpore (u HRK): 200

Objašnjenje:

Uključivanje gospodarskih subjekata na rješavanju potreba i inicijativa lokalne zajednice najviše do 200,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): 2500

Objašnjenje:

Subvencija za troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla u visini do 50% troškova, a najviše 2.500,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Subvencija kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita iz Programa HBOR-a i poslovnih banaka zaduženja te sufinanciranje obrade kredita u visini 50% jednogodišnjeg anuiteta uvećanog za trošak kredita a maksimalno do 7.500,00 kuna,

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 12000

Objašnjenje:

Subvencija za nabavu opreme, uređenje terase, uređenje interijera u visini 100% troškova (bez PDV-a) a najviše u iznosu trogodišnjeg iznosa poreza na korištenje javne površine i poreza na potrošnju. Priznata subvencija za izvršeno ulaganje predstavlja oslobođenje plaćanja odnosno povrat uplaćenog poreza na potrošnju prema mjesecima obračuna do maksimalnog iznosa subvencije ili maksimalno porezne obveze do 36 mjeseci. Predmet subvencije ne mogu biti sponzorirani uređaji i oprema od strane proizvođača i dobavljača.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 2000

Objašnjenje:

Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja korisnika te stručnog osposobljavanja za rad u visini od 50% troškova, a najviše 2.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 1000

Objašnjenje:

Potporom male vrijednosti za uvođenje turističke ponude kod poduzetnika sufinancira se za novoregistriranu turističku i /ili ugostiteljsku djelatnost iznos od 1,.000,00 kn za potrebe provedbe marketinških aktivnosti (izrada promo materijala, izrada web stranice i sl.)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 1000

Objašnjenje:

Potporom male vrijednosti za uvođenje turističke ponude kod poduzetnika sufinancira se za novoregistriranu turističku i /ili ugostiteljsku djelatnost iznos od 1,.000,00 kn za potrebe provedbe marketinških aktivnosti (izrada promo materijala, izrada web stranice i sl.)

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Objašnjenje:

Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja korisnika te stručnog osposobljavanja za rad u visini od 50% troškova, a najviše 2.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 287923.81

Objašnjenje:

Na osnovu provedenog javnog poziva u 2021. godini temeljem Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2021.-2025. (Službene novine Grada Đurđevca broj 3/21. i 4/22.) ukupno je isplaćeno 287.923,81 kn u vidu potpora male vrijednosti – kao bespovratnih novčanih sredstava.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Grad Đurđevac

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.