Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Dugopolje

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://dugopolje.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

Potpore se odnose na poduzetnike koji otvaraju proizvodene pogone, kao i poduzetnike koji ožive zapuštene gospodarske objekte (tzv. brownfield područje)Iznosi potpore ovise o kvadratima korištenog prostora i broju zaposlenih.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Objašnjenje:

U pripremi virtualni inkubator za savjetovanje o potporama nacionalnih i nadnacionalnih programa kroz rad Razvojne agencije Općine Dugopolje-ODRAZ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Objašnjenje:

Održavanje seminara za poduzetnike kroz programa rada razvojne agencije Općine Dugopolje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Dugopolje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.