Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Dubrovačko-neretvanska županija

Vrsta lokalne jedinice: Županija

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.edubrovnik.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Dubrovačko-neretvanska županija omogućava bespovratne potpore – potpore male vrijednosti za sufinanciranje troškova izrade poslovnih planova za potrebe prijave na kreditne programe koje provodi DNŽ, HAMAG Bicro i HBOR

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama. Osim investicije, moguća su sredstva za obrtna sredstva u visini od 20% od ukupno traženih kreditnih sredstava, gdje je moguće korištenje za ovu namjenu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama. Osim investicije, moguća su sredstva za obrtna sredstva u visini od 20% od ukupno traženih kreditnih sredstava, gdje je moguće korištenje za ovu namjenu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama. Osim investicije, moguća su sredstva za obrtna sredstva u visini od 20% od ukupno traženih kreditnih sredstava, gdje je moguće korištenje za ovu namjenu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Nema dodatnih informacija o ovoj potpori.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Nema dodatnih informacija o ovoj potpori.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Objašnjenje:

Sredstva potpore se dodjeljuju putem prijava na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma na području DNŽ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Objašnjenje:

Sredstva potpore se dodjeljuju putem prijava na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma na području DNŽ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama. Osim investicije, moguća su sredstva za obrtna sredstva u visini od 20% od ukupno traženih kreditnih sredstava, gdje je moguće korištenje za ovu namjenu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 322012.93

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama. Podatak za iznos potpore se odnosi na 2021. godinu

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Objašnjenje:

Potpora se iskazuje kroz sredstva potpore Centru za poduzetništvo d.o.o. koje priprema i provodi edukacije poduzetnika.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Objašnjenje:

Sredstva potpore se dodjeljuju putem prijava na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma na području DNŽ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Objašnjenje:

Sredstva potpore se dodjeljuju putem prijava na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma na području DNŽ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama. nSredstva potpore se dodjeljuju putem prijava na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma na području DNŽ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Objašnjenje:

Potpora se odnosi na sufinanciranje kamatne stope po kreditnim programima koje se provode u suradnji sa poslovnim bankama. nSredstva potpore se dodjeljuju putem prijava na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma na području DNŽ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Dubrovačko-neretvanska županija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.