Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Brodsko-posavska županija

Vrsta lokalne jedinice: Županija

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.bpz.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.bpz.hr

Telefon: +385 (35) 216-233

E-mail: aperko@bpz.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Projekt dodjele potpore male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2022. godini, a u okviru Projekta prihvatljivi troškovi su:n- troškovi zakupa prostora za potrebe održavanje sajma;n- troškovi uređenja i opremanja prostora za održavanje sajma;n- troškovi najma opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica, šator i dr.);n- troškovi promocije sajma (izrada promidžbenih materijala o sajmu, izrada web stranice sajma, n medijsko oglašavanje sajma – oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje- n plakati/billboard i sl., online oglašavanje);n- drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom sajma ili manifestacije.nnIntenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju Projekta i može dosegnuti do maksimalno 50% ukupno prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore za organizaciju sajmova i manifestacija u Brodsko-posavskoj županiji u vezi s poduzetništvom i obrtništvom može iznositi 30.000,00 kuna.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): max. do 15.000,00 kuna

Objašnjenje:

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama u vezi s poduzetništvom i obrtništvom u 2022. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave Javnog poziva (troškovi nastali od 01.01.2022.) nPrihvatljivi troškovi su:n- troškovi zakupa izložbenog prostora;n- troškovi uređenja i opremanja izložbenog prostora;n- troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala i proizvoda direktno vezanih uz nastup na sajmu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Objašnjenje:

Prihvatljivi su troškovi pregleda i ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja), instalacija, uvjeta u radnom okolišu, ispitivanja učinkovitosti ventilacije, pregleda i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, određivanje razine zaštite od djelovanja munje na građevini, vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevinama, ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje na građevini (troškovi su prihvatljivi samo ukoliko su naprijed navedene aktivnosti provedene od strane ovlaštenog tijela).

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Objašnjenje:

Prihvatljivi su troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, troškovi certifikacije proizvoda, odnosno ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Troškovi su prihvatljivi samo ukoliko su naprijed navedene aktivnosti provedene od strane ovlaštenog tijela.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Objašnjenje:

Prihvatljivi troškovi dig. poslov. su: n- ulaganja u kibernetičku sigurnost (nabavka alata i opreme koji podižu razinu kib. sig., savjet. n vezana uz kib. sig., eduk. zaposl. na polju kib. sig.);n- ulaganja u digitalni marketing (podizanje vidljivost MSP-a na društvenim mrežama, izrada n web stranice, web shopa, web i mobilnih aplikacija, eduk. zaposl. na polju dig. mark.);n- primjena digitalnih proizvoda i usluga (ulaganja u opremu i software koji će doprinijeti digit. n procesa poslovanja MSP-a);n- podizanje razine digitalnih vještina (unaprjeđenje dig. vještina zaposlenika, eduk. stručnjaka n za razvoj proizvoda te implementaciju umjetne inteligencije i ostalih tehnologija industrije n 4.0, eduk. stručnjaka za upravljanje podacima te razvoj novih dig. vještina u vezi sa n računarstvom u oblaku);n- izrada Strategije digitalne transformacije te inovacije (savjet. i izrade elaborata/projekata za n dig. transf. posl. MSP-a, usluge vezane uz istraž. i razvoj te izradu prototipa).

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Objašnjenje:

Prihvatljivi su sljedeće troškovi: n- troškovi unutrašnjeg uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski n i radovi unutrašnjeg uređenja, a kao opravdani trošak unutrašnjeg uređenja poslovnog n prostora priznaju se troškovi materijala za izvođenje radova i troškovi radova);n- troškovi opremanja poslovnog prostora (kupovina, odnosno izrada po narudžbi uredskog n namještaja i specifičnih dijelova interijera poslovno-proizvodnog prostora po mjeri).

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Objašnjenje:

Prihvatljivi su troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika kojima se osigurava podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): max. do 50.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u prerađivačku ind., odnosno max. do 25.000,00 kuna za izvršeno ulaganje u ostale djelatnosti

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Brodsko-posavska županija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.