Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Program POSAO+

Izmjena: 1 siječnja, 2024

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Program individualne podrške dugotrajno nezaposlenim osobama, korisnicima zajamčene minimalne naknade, osobama bez srednjoškolske kvalifikacije kroz uključivanje u različite mjere aktivne politike zapošljavanja ovisno o individualnim potrebama korisnika, a radi radne i socijalne integracije na tržište rada. Program uključuje  individualnu podršku za vrijeme trajanje programa od strane savjetnika za zapošljavanje, a za korisnike zajamčene minimalne naknade  i uključivanje u program socijalnog mentorstva. 

Program je namijenjen ranjivim skupinama za koje je potrebno više od jedne mjere za njihovu radnu i socijalnu integraciju na tržište rada te on omogućava prohodnost kroz mjere aktivne politike zapošljavanja od kojih svaka ima utjecaj na jednu sferu integracije osobe iz ranjive skupine.

Cilj mjere

Podrška u radnoj i socijalnoj integraciji ranjivih skupina na tržište rada uz individualiziranu podršku savjetnika za zapošljavanje, a za korisnike zajamčene minimalne naknade i podrške kroz socijalno mentorstvo

Trajanje mjere

Do 36 mjeseci, ovisno o individualnim potrebama korisnika

Ciljane skupine

 1. Nezaposlene osobe korisnici zajamčene minimalne naknade
 2. Nezaposlene osobe bez srednjoškolske kvalifikacije
 3. Dugotrajno nezaposlene osobe koje su u evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci

Vrste mjera

Za korisnike programa definira se individualni plan koji uključuje set mjera koje će osoba dobiti radi njene radne i socijalne integracije. Broj mjera ovisi o zapošljivosti osobe i njenoj udaljenosti od tržišta rada, što znači da se za jednu osobu mogu kumulirati do 3 mjere od kojih svaka ima utjecaj na:

 1. Motivaciju za prihvaćanje promjena i veću aktivaciju za traženje i prihvaćanje zaposlenja – provodi se kroz Aktivacijski program
 2. Radnu aktivaciju koja ima za cilj u okviru stvarnog radnog okruženja raditi na promjenama ponašanja i stavova osobe iz ranjive skupine. Osim što će osoba steći određene stručne vještine na radnom mjestu očekuje se i razvijanje odgovornosti u radu, spremnost na suočavanje s radnim izazovima te kod sudionika, prihvaćanje radnih zadataka i njihovo pravovremeno izvršavanje, jačanje odgovornosti u odnosu na rad i radno mjesto, razvoj interpersonalnih vještina u odnosu na kolege na radnom mjestu, stjecanje radnih vještina, prihvaćanje stava da je prihvatljivije zaraditi sredstva za život nego ih dobiti kroz socijalna davanja – provodi se kod poslodavaca kroz mjere javnog rada, osposobljavanje na radnom mjestu ili potpore za zapošljavanje
 3. Obrazovanje koje ima za cilj razviti stručne vještine kod sudionika programa kako bi u budućnosti mogli ostvariti bolje poslove i bolju plaću. Provodi se kroz mjere obrazovanja – obrazovanje kroz vaučere, stjecanje srednjoškolske kvalifikacije, osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Visina troška za korisnika ovisi o mjerama u koje će biti uključen.

Sudionici programa

 • Nezaposlene osobe iz ciljanih skupina
 • Poslodavci
 • Obrazovne ustanove
 • Hrvatski Zavod za socijalnu rad
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje

Način odabira korisnika

Kroz individualna savjetovanja i prethodnu suradnju sa Zavodom, savjetnik za zapošljavanje i stručni tim procjenjuju potrebu za individualiziranom podrškom te se kandidati upućuju u Aktivacijski program kroz koji se definira individualni plan i utvrđuju sve mjere i aktivnosti koji trebaju pridonijeti radnoj i socijalnoj integraciji korisnika.

Protokol

 1. Identifikacija osoba iz ciljane skupine od strane savjetnika za zapošljavanje
 2. Među osobama iz ciljane skupine identifikacija osoba kojima je potrebna individualizirana podrška te uključivanje u program Posao+, a koje nemaju zdravstvena ili neka druga ograničenja za provedbu aktivnosti iz programa. Procjenu provodi stručni tim koji čine savjetnik za zapošljavanje, savjetnik za aktivacijski program, rukovoditelj odjela za tržište rada te po potrebi savjetnik za profesionalno savjetovanje (psiholog)
 3. Uključivanje u aktivacijski program
 4. Definiranje individualnog plana ovisno o individualnim potrebama korisnika te definiranje seta mjera aktivne politike zapošljavanja koje trebaju pridonijeti radnoj i socijalnoj integraciji korisnika
 5. Za korisnike zajamčene minimalne naknade uključivanje u program socijalnog mentorstva
 6. Identifikacija najprimjerenijeg oblika obrazovanja za stjecanje stručnih vještina te uključivanje korisnika u program obrazovanja
 7. Identifikacija najprimjerenijeg oblika radne integracije koja uključuje poslodavca, radno mjesto, opis posla koji će osoba obavljati te identifikacija mjere kroz koju će se ostvariti te uključivanje u mjeru javnog rada ili zapošljavanje uz potporu
 8. Mjesečne konzultacije s korisnikom programa radi samoprocjene napretka, identifikacije mogućih teškoća sa ciljem prevencije ranog napuštanja Programa. Konzultacije se provode i s poslodavcem ili obrazovnom ustanovom (ovisno o mjeri u koju je osoba uključena) kako bi se utvrdile moguće teškoće u provedbi Programa ili kako bi se procijenio napredak korisnika.
 9. Za vrijeme trajanje Programa za korisnike zajamčene minimalne naknade prati se napredak i od strane socijalnog mentora (Zavod za socijalnu skrb)
 10. Praćenje učinka nakon završetka Programa – broj zaposlenih na otvorenom tržištu

Predaja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.