Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

Izmjena: 30 prosinca, 2021

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2022. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada.

Trajanje mjere

Ukupno trajanje programa do 2 mjeseca, broj pojedinačnih sudjelovanja kandidata do 15 dana.

Ciljane skupine

  • Dugotrajno nezaposlene osobe, odnosno nezaposlene osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod) 12 mjeseci ili koje prethodnih 12 mjeseci nisu bile u radnom odnosu ili redovnom obrazovanju
  • Nezaposlene osobe bez obzira na dužinu prijave u Evidenciji koje prema procjeni statistički potpomognutog profiliranja u narednih 12 mjeseci imaju otežanu zapošljivost (StaP kategorizacija – niska i smanjena zapošljivost)

Prihvatljivi troškovi

Novčana pomoć za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema odluci Upravnog vijeća Zavoda.

Putni troškovi polazniku za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda).

Kriteriji

Prema procjeni savjetnika Zavoda, ciljane skupine se upućuju na obrazovanja za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja te se za vrijeme provedbe programa vode u Evidenciji. Ako su polaznici korisnici novčane naknade, ista im se ne obustavlja, te su obvezni prihvatiti ponuđeno zaposlenje ukoliko su upućeni od savjetnika Zavoda na slobodna radna mjesta.

Dokumentacija

  • Zahtjev savjetnika Zavoda
  • Potpisan profesionalni plan/ Sporazum o uključivanju na tržište rada za nezaposlenu osobuu
  • StaP kategorizacija iz aplikacije korisnika Zavoda (NOTZ aplikacija)

Obveze korisnika

  • Redovito sudjelovati na grupnom i individualnom radu
  • Provoditi dogovorene aktivnosti

Opći uvjeti i zakonodavna podloga

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini nalaze se ovdje.

Zakonodavna podloga kojom se reguliraju mjere aktivnog zapošljavanja u 2022. godini nalazi se ovdje.

Iskazivanje interesa

Proučite prije slanja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.