Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije

Izmjena: 1 siječnja, 2023

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2023. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije zapošljavanjem odnosno radnim angažmanom domicilnog stanovništva. Djelovanje na njihovo socijalno i ekonomsko osnaženje osiguranjem privremenih redovitih primanja temeljem radnog odnosa kojim se izbjegavaju instituti socijalne pomoći, depresija i drugi negativni čimbenici na osobnoj i društvenoj razini te uklanjanje posljedica koje onemogućavaju odvijanje normalnog života.

Trajanje mjere

­Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu.

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na ugroženim područjima.

Visina subvencije

 • za osobe sa stažem osiguranja: 100% troška minimalne bruto II plaće u iznosu od 815,50 EUR (6144,38 kn).
 • za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne bruto I plaće u iznosu od 700 EUR (5.274,15 kn).
 • 100% troškova zaštitne opreme u maksimalnom iznosu do 130 EUR po radniku
 • Trošak prijevoza sufinancirane osobe u paušalnom mjesečnom iznosu od 20 EUR za osobe kojima je mjesto rada jednako mjestu prebivališta/boravišta. Ukoliko osobi mjesto rada nije jednako mjestu prebivališta/boravište, dodjeljuje se trošak prijevoza u paušalnom mjesečnom iznosu od 40 EUR.

NAPOMENA:

 • Za troškove zaštitne opreme poslodavac je u obvezi dostaviti račun o plaćanju zaštitne opreme.

Zavod zadržava pravo provjeriti, i po potrebi korigirati, stvarnu udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta rada.

Korisnici

Jedinice lokalne samouprave i/ili uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave i neprofitne organizacije.

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

Uvjet za provođenje ovog javnog rada je Odluka Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/2021)

PROGRAM JAVNOG RADA

 • Program javnog rada mora sadržavati popis poslova koje će se obavljati i lokaciju na kojoj će s javni rad obavljati.

KORIŠTENJE JAVNOG RADA U UDRUGAMA

 • Udruge mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za do najviše 5 osoba, a ovisno o Programu, pod uvjetom da zapošljavaju barem jednu osobu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu. Ako udruge imaju zaposlene osobe isključivo na određeno vrijeme mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.
 • Udruge koje nemaju zaposlenih osoba mogu koristiti potpore Zavoda za javni rad za najviše 1 osobu, a ovisno o Programu.

Dokumentacija

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr. Poslodavac kao podnositelj zahtjeva mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr.

Obveze poslodavca

 • izvršiti obveze iz Programa,
 • ­Poslodavac kao podnositelj zahtjeva je u obvezi sa sufinanciranom osobom sklopiti ugovor o radu sukladno trajanju mjere,
 • ­ Poslodavac kao podnositelj zahtjeva neće otkazati ugovore o radu sklopljene sa sufinanciranim osobama obuhvaćenim ovom mjerom. Iznimno, prihvatljivi razlozi prestanka radnog odnosu su dobrovoljni prestanak zaposlenja1, nesposobnost za rad radnika, odlazak u mirovinu ili smrt radnika, dobrovoljni pristanak radnika na skraćivanje radnog vremena te od poslodavca izjavljen izvanredni otkaz, osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu ili otkaz zbog nepolaganja stručnog ispita (ako je primjenjivo).
 • ­Obračunavati i isplaćivati plaću sufinanciranim osobama sa svim zakonom propisanim javnim davanjima sukladno sklopljenom Ugovoru o radu.
 • ­Sufinancirane osobe s kojima je sklopio Ugovor o radu, a koje su obuhvaćene ovom mjerom, neće rasporediti na radno mjesto radi obavljanja poslova koji nisu sastavni dio Programa.

1 Odnosi se na otkaz ugovora o radu na zahtjev radnika (osim slučaja sudskog raskida ugovora o radu na zahtjev radnika). Ukoliko se radi o sporazumnom prestanku ugovora o radu, poslodavac je dužan dostaviti dokaz da je do sporazumnog prestanka ugovora došlo na zahtjev radnika (Izjava radnika).

Isplata sredstava

Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Napomene

 • ­Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu Programa ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno važećem Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.
 • ­Zahtjev za javni rad može se odobriti po definiranim i odobrenim kvotama za svaku područnu službu/ured Zavoda.

Predaja zahtjeva

Prije predaje on line zahtjeva za javni rad obvezno je oglasiti Prijavu potrebe za radnikom (PR). Uz Prijavu potrebe za radnikom obvezno je priložiti Obrazac Programa javnog rada

Dokumenti s drugih izvora koje trebate priložiti

Pripremite dokumente unaprijed za jednostavnije slanje on-line zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.