Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Javni rad – otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na područjima Sisačko-moslavačke županije

Izmjena: 21 siječnja, 2021

Krajnji korisnik:

Nezaposlena osoba

Prijavljuje se:

JLSU, Neprofitna org., Društveni poduzetnik

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2021. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije zapošljavanjem odnosno radnim angažmanom domicilnog stanovništva. Djelovanje na njihovo socijalno i ekonomsko osnaženje osiguranjem privremenih redovitih primanja temeljem radnog odnosa kojim se izbjegavaju instituti socijalne pomoći, depresija i drugi negativni čimbenici na osobnoj i društvenoj razini te uklanjanje posljedica koje onemogućavaju odvijanje normalnog života.

Trajanje mjere

Do 6 mjeseci u punom radnom vremenu.

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s prebivalištem na ugroženim područjima.

Visina subvencije

 • 100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 4.951,25 kn;
 • 100 % troškova prijevoza u maksimalnom iznosu do 1.400,00 kn mjesečno
 • 100 % troškova zaštitne opreme u maksimalnom iznosu do 1.000,00 kn po radniku

NAPOMENA:

 • Za troškove zaštitne opreme poslodavac je u obvezi dostaviti račun o plaćanju zaštitne opreme.
 • Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

 • trošak mjesečne karte javnog prijevoza,
 • u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.400,00 kn. Udaljenost između adrese stanovanja i adrese rada odnosno osposobljavanja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta uz korekciju za jednosmjerne ulice, uređene pješačke nathodnike i pothodnike.

Korisnici

Jedinice lokalne samouprave i uprave, ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave, neprofitne organizacije i društveni poduzetnici.

Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.

Način odabira korisnika

Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.

Kriteriji

Uvjet za provođenje ovog javnog rada je Odluka Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/2021)

PROGRAM JAVNOG RADA

 • Program javnog rada mora sadržavati popis poslova koje će se obavljati i lokaciju na kojoj će s javni rad obavljati.

KORIŠTENJE JAVNOG RADA U UDRUGAMA

 • Udruge koje nisu imale ili nemaju zaposlenih, a u prethodnim programima mjera aktivne politike nisu koristile mjeru javni rad, ne mogu koristiti javni rad, osim u slučajevima kada se utvrdi da se radi o izuzetno korisnim programima i programima podržanim od drugih davatelja sredstava i druge stručne pomoći.
 • Udruge mogu koristiti javni rad za najviše 3 osobe, a ovisno o Programu javnog rada.

Predaja zahtjeva

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu burzarada.hzz.hr.

 • Ukoliko poslodavac nije u mogućnosti predati zahtjev putem online aplikacije, zahtjev dostavlja područnom uredu/službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu.

Obveze poslodavca

 • izvršiti obveze iz Programa,
 • ugovore o radu s radnikom iz Ugovora o sufinanciranju/financiranju neće raskidati, osim u slučaju skrivljenog ponašanja radnika, izvanrednog otkaza i otkazivanja ugovora o radu od strane radnika,
 • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
 • osigurati pravo na godišnji odmor sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19),
 • osigurati isplatu prava iz kolektivnog ugovora koja dospijevaju na isplatu u vrijeme obavljanja javnog rada,
 • poslodavac je obvezan redovito uplaćivati doprinose za sufinanciranu osobu u tekućem mjesecu za prethodni mjesec sukladno Zakonu o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18),
 • vratiti isplaćena sredstva uvećana za kamatu ukoliko se utvrdi da u razdoblju sufinanciranja nije isplaćivao plaće radniku niti uplaćivao propisane doprinose (pravdanje sredstava) ili ukoliko nije dostavio dokaze o pravdanju isplaćenih sredstava, za ono razdoblje od kada je prestao isplaćivati plaće i uplaćivati propisane doprinose.

Isplate sredstava

Jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.

Napomene

Osobe s invaliditetom koje se zaposle u sklopu programa javnog rada ulaze u kvotu za zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20).

Opći uvjeti

Opći uvjeti, važeći za sve mjere aktivne politike zapošljavanja u 2021. godini nalaze se ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.