Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage

Izmjena: 1 siječnja, 2024

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Cilj mjere

Osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim  područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka  te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP-a i ostalih navedenih država.

Trajanje mjere

24 mjeseca

Ciljane skupine

 1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se u 2023. ili 2024. godini.[1]
 2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. ili 2024. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta[2] na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

 


[1] Osobe iz ciljane skupine moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište u državama EGP-a ili ostalim navedenim državama najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu i (ako je primjenjivo) prijaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj nakon 01.01. 2023. godine.  Osoba iz ciljane skupine mora se samozaposliti nakon 30.11.2023. godine. Ako se osoba samozaposlila kroz mjeru potpora za samozapošljavanje, zahtjev za mjeru Biram Hrvatsku može podnijeti ako je ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanje sa Zavodom sklopljen nakon 30.11.2023. godine.

[2] Osobe iz ciljane skupine moraju regulirati prebivalište nakon 01.01. 2023. godine, a najkasnije do potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, a koji mora biti potpisan nakon 30.11.2023. godine.

Visina subvencije

 1. za osobe iz 1. ciljane skupine
  • 7.000,00 EUR
 2. za osobe iz 2. ciljane skupine
  • 3.500,00 EUR

Isplata sredstava

Po dostavi dokaza o samozapošljavanju i (ako je primjenjivo) sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i prijavi prebivališta na području za koje se dodjeljuje Potpora na ime unutarnje migracije ili na ime povratka iz država EGP-a i ostalih navedenih država potpisuje se ugovor o dodjeli sredstava i vrši isplata jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora za mjeru Biram Hrvatsku sa Zavodom.

Obveze korisnika za ostvarivanje potpore

 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prebivalištem u državama EGP-a i ostalim navedenim državama obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2023., a ako se samozapošljavaju kroz mjeru potpora za samozapošljavanje najkasnije do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prijavljenim boravištem u državama EGP-a i ostalim navedenim državama obvezni su izvršiti odjavu boravišta u državama EGP-a i ostalim navedenim državama nakon 01.01.2023., a ako se samozapošljavaju kroz mjeru potpora za samozapošljavanje najkasnije do podnošenja zahtjeva za mjeru Biram Hrvatsku i dostaviti potvrdu o odjavi boravišta.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 2. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2023., a najkasnije do potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja u 2023., odnosno 2024. godini i biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu, u poslovnom subjektu u kojem se samozapošljava u najkraćem trajanju od 24 mjeseca.
 • Osobe koje su se samozaposlile bez korištenja potpore za samozapošljavanje biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu, u poslovnom subjektu u kojem su se samozaposlile u najkraćem trajanju od 24 mjeseca.
 • U slučaju raskida ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja prije isteka ugovorenog razdoblja od 24 mjeseca, korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • Ukoliko se osoba preseli iz područja na temelju čega su dodijeljena sredstva potpore Biram Hrvatsku, a prije isteka 24 mjeseca, korisnik je u obvezi vratiti sva isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

Napomene

 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će uređene ugovorom o dodjeli potpore.
 • Hrvatski državljani povratnici iz država EGP-a i ostalih navedenih država moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište u državama EGP-a i ostalim navedenim državama najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu.
 • Za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli potpore Biram Hrvatsku osobe iz obje ciljane skupine ne smiju odjaviti prebivalište iz Republike Hrvatske niti prijaviti boravište u državama EGP-a i ostalim navedenim državama.
 • Osobe iz obje ciljane skupine mogu koristiti potpore za samozapošljavanje prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera u 2024. godini
 • Za datum povratka uzima se datum prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ili odjave boravišta u državama EGP-a i ostalim navedenim državama, a koji ne može biti prije 01.01.2023. godine

Aktivnosti i dokumentacija za ostvarivanje potpore Biram Hrvatsku

 • Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr . Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr/ .
 • Zahtjev za dodjelu sredstava na ime preseljenja u unutarnjoj migraciji na područjima koja su slabije razvijena i dislocirana ili na ime povratka iz država EGP-a i ostalih navedenih država, najkasnije 30 dana od dana samozapošljavanja, odnosno ako se osoba samozaposlila kroz mjeru potpora za samozapošljavanje, najkasnije 30 dana od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.
 • Zahtjev se predaje prema mjestu registracije poslovnog subjekta.

 

Dodatno za podnositelje zahtjeva iz ciljane skupine 1.

 • PD U1 obrazac, Izjava (države Sjeverne i Južne Amerike, Novi Zeland, Australija), ugovori o radu i ostali dokazi iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog staža ili da je bila uključena u redovno obrazovanje.

Tipski primjerak ugovora

Pogledajte tipski primjerak ugovora za potporu Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage:

 1. uz korištenje potpore za samozapošljavanje: Ugovor o dodjeli potpore Biram Hrvatsku uz korištenje potpore za samozapošljavanje
 2. bez korištenja potpore za samozapošljavanje: Ugovor o dodjeli potpore Biram Hrvatsku bez korištenja potpore za samozapošljavanje 

 

Upitnik za iskazivanje interesa

Ako razmišljate o povratku u Hrvatsku iz inozemstva, možete ispuniti upitnik za iskazivanje interesa kako biste saznali jeste li ciljana skupina mjere te kako bismo Vam mogli pružiti više informacija. Ispunjavanje upitnika je informativnog karaktera i nije obavezan korak za korištenje mjere. Upitnik možete ispuniti ovdje

Predaja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.