Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage

Izmjena: 1 siječnja, 2023

Ovo je prikaz arhivirane mjere za korisnike u 2023. godini. Za aktualne mjere pogledajte Katalog mjera.

Cilj mjere

Osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim  područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka  te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Perua, Kanade i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP-a i ostalih navedenih država.

Trajanje mjere

24 mjeseca

Ciljane skupine

 1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2022. ili 2023. godini.[1]
 2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. ili 2023. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta[2] na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).
 3. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, registrirani na području Sisačko-moslavačke županije, a koji su izvršili promjenu prebivališta[3] na način da su se preselili iz ostalih županija Republike Hrvatske.

[1] Osobe iz ciljane skupine moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište u državama EGP-a ili ostalim navedenim državama najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu i (ako je primjenjivo) prijaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj nakon 01.01.2022. godine te sa Zavodom sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanje nakon 30.11.2022. godine.

[2] Osobe iz ciljane skupine moraju regulirati prebivalište nakon 01.01.2022. godine, a najkasnije u roku od 30 od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, a koji mora biti potpisan nakon 30.11.2022. godine.

[3] Osobe iz ciljane skupine moraju regulirati prebivalište nakon 01.01.2022. godine, a najkasnije u roku od 30 od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, a koji mora biti potpisan nakon 30.11.2022. godine.

Visina subvencije

 1. za osobe iz 1. ciljane skupine – ­7.000,00 EUR (52.741,50 kn)
 2. za osobe iz 2. ciljane skupine – 3.500,00 EUR (26.370,75 kn)
 3. za osobe iz 3. ciljane skupine  . 7.000,00  EUR (52.741,50 kn)

Isplata sredstava

Po dostavi dokaza o sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i prijavi prebivališta na području za koje se dodjeljuje Potpora na ime unutarnje migracije ili na ime povratka iz država EGP-a i ostalih navedenih država potpisuje se ugovor o dodjeli sredstava i vrši isplata jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora za mjeru Biram Hrvatsku sa Zavodom.

Obveze korisnika za ostvarivanje potpore

 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prebivalištem u državama EGP-a i ostalim navedenim državama obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. sa prijavljenim boravištem u državama EGP-a i ostalim navedenim državama obvezni su izvršiti odjavu boravišta u državama EGP-a i ostalim navedenim državama nakon 01.01.2022., a do podnošenja zahtjeva za potporu male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o odjavi boravišta.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 1. obvezni su dostaviti PD U1 obrazac1 (EGP, Švicarska Konfederacija, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske) ili Izjavu (Argentina, Brazil, Čile, Peru, Kanada, Australija, SAD), ugovor o radu i ostale dokaze iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog iskustva ili da je bila uključena u redovno obrazovanje u državama EGP-a i ostalim navedenim državama.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 2. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Podnositelji zahtjeva iz ciljane skupine 3. obvezni su izvršiti promjenu prebivališta nakon 01.01.2022., a najkasnije u roku od 30 dana od potpisa ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i dostaviti potvrdu o prebivalištu.
 • Sklopiti ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja u 2022., odnosno 2023. godini i biti u statusu osiguranika u sustavu mirovinskog osiguranja u punom radnom vremenu, u poslovnom subjektu u kojem se samozapošljava u najkraćem trajanju od 24 mjeseca.
 • U slučaju raskida ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja prije isteka ugovorenog razdoblja od 24 mjeseca, korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od dana isplate.
 • Ukoliko se osoba preseli iz područja na temelju čega su dodijeljena sredstva potpore Biram Hrvatsku, a prije isteka 24 mjeseca, korisnik je u obvezi vratiti sva isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu.

1 PD U1: prijenosni dokument kojim se dokazuju razdoblja zaposlenja ili samozaposlenja. Može sadržavati i podatke o ostalim periodima osiguranja za slučaj nezaposlenosti (rodiljni i roditeljski dopust, bolovanje, i sl.), podatke o razdobljima izjednačenim s razdobljima osiguranja i o razdobljima neosiguranog zaposlenja i samozaposlenja. Nadležna tijela izdaju ga besplatno na zahtjev stranke.

Napomene

 • Sva prava, obveze i postupanje ugovornih strana bit će uređene ugovorom o dodjeli potpore.
 • Hrvatski državljani povratnici iz država EGP-a i ostalih navedenih država moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište u državama EGP-a i ostalim navedenim državama najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu.
 • Za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli potpore Biram Hrvatsku osobe iz obje ciljane skupine ne smiju odjaviti prebivalište iz Republike Hrvatske niti prijaviti boravište u državama EGP-a i ostalim navedenim državama.
 • Osobe iz obje ciljane skupine mogu koristiti potpore za samozapošljavanje prema Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenja mjera u 2023. godini
 • Za datum povratka uzima se datum prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ili odjave boravišta u državama EGP-a i ostalim navedenim državama, a koji ne može biti prije 01.01.2022. godine

Aktivnosti i dokumentacija za ostvarivanje potpore Biram Hrvatsku

 • Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr . Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr/ .
 • Zahtjev za dodjelu sredstava na ime preseljenja u unutarnjoj migraciji na područjima koja su slabije razvijena i dislocirana ili na ime povratka iz država EGP-a i ostalih navedenih država predaje se najkasnije 30 dana od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.
 • Zahtjev se predaje prema mjestu registracije poslovnog subjekta.

 

Dodatno za podnositelje zahtjeva iz ciljane skupine 1.

 • PD U1 obrazac (obavezno za povratnike iz država EGP, Švicarske Konfederacije, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske), Izjava (Argentina, Brazil, Čile, Peru, Kanada, Australija, SAD), ugovori o radu i ostali dokazi iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog staža ili da je bila uključena u redovno obrazovanje.

Upitnik za iskazivanje interesa

Ako razmišljate o povratku u Hrvatsku iz inozemstva, možete ispuniti upitnik za iskazivanje interesa kako biste saznali jeste li ciljana skupina mjere te kako bismo Vam mogli pružiti više informacija. Ispunjavanje upitnika je informativnog karaktera i nije obavezan korak za korištenje mjere. Upitnik možete ispuniti ovdje

Predaja zahtjeva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.