Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivacijski program

Izmjena: 1 siječnja, 2024

Pročitajte savjete i upute za prijavu ili pošaljite pitanje u naš korisnički centar.

Cilj mjere

Osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada, te ojačati njihovu motivaciju za traženje i prihvaćanje zaposlenja.

Trajanje mjere

Ukupno trajanje programa do 2 mjeseca, broj pojedinačnih sudjelovanja kandidata do 15 dana

Ciljane skupine

 1. Nezaposlene osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba koju vodi Zavod 12 mjeseci ili koje prethodnih 12 mjeseci nisu bile u radnom odnosu
 2. Nezaposlene osobe bez obzira na dužinu prijave u Evidenciji koje prema procjeni statistički potpomognutog profiliranja (https://stapweb.hzz.hr/) u narednih 12 mjeseci imaju otežanu zapošljivost (StaP kategorizacija – niska i smanjena zapošljivost)
 3. Osobe bez srednje škole bez obzira na trajanje nezaposlenosti
 4. Korisnici zajamčene minimalne naknade

Prihvatljivi troškovi

 • novčana pomoć za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema odluci Upravnog vijeća Zavoda)
 • putni troškovi polazniku za dane sudjelovanja u programu (iznos utvrđen prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda)

Kriteriji

Prema procjeni savjetnika Zavoda, ciljane skupine se upućuju u aktivacijski program te se za vrijeme provedbe programa vode u Evidenciji. Ako su polaznici korisnici novčane naknade, ista im se ne obustavlja.

Ukoliko su osobe uključene u Program Posao+ mogu se uključiti u druge mjere ovisno o individualnom planu.

Obveze korisnika

 • redovito sudjelovati na grupnom i individualnom radu
 • provoditi dogovorene aktivnosti

Dokumentacija

 • Zahtjev savjetnika Zavoda
 • Potpisan profesionalni plan/sporazum o uključivanju na tržište rada za nezaposlenu osobu
 • StaP kategorizacija iz aplikacije korisnika Zavoda (NOTZ aplikacija)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.