Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Stalni sezonac

Kako podnijeti zahtjev za mjeru stalni sezonac?

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Za koga poslodavac može koristiti mjeru stalni sezonac?

Osobe koje su u kontinuitetu radile najmanje 6 mjeseci, a ne duže od 9 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod tog istog poslodavca raditi još najmanje 1 sezonu (najmanje 6 mjeseci). Navedeno obuhvaća i osobe koje u kontinuitetu rade najmanje 6 mjeseci, a ne duže od 9 mjeseci unutar istog koncerna, odnosno kod poslodavca i s njim povezanim osobama na području Republike Hrvatske.

Može li osoba prekinuti ugovor za stalnog sezonca bez posljedica u slučaju da je osoba potpisala ugovor za stalnog sezonca, nedugo zatim je potpisan i ugovor o radu kod istog poslodavca, no nakon određenog vremena osoba želi prekinuti radni odnos?

Ako stalni sezonac koji je prihvatio zaposlenje kod istog poslodavca u narednoj sezoni u trajanju od najmanje 6 mjeseci okonča radni odnos prije isteka navedenog razdoblja, a za to ima opravdan razlog, dužan je o navedenom pisano obavijestiti Zavod. Pod opravdanim razlogom smatraju se sve situacije iz kojih se na nedvojben način može zaključiti da stalni sezonac neće moći izvršiti obvezu zaposlenja u narednoj sezoni u trajanju od minimalno 6 mjeseci, poput zapošljavanja, preseljenja, bolesti, odlaska u mirovinu i sl.

Ako je stalni sezonac okončao radni odnos, a da za to nije imao opravdan razlog, dužan je Zavodu vratiti isplaćene iznose novčane pomoći (i to za onaj broj mjeseci koliko je zaposlenje u narednoj sezoni kraće od predviđenog).

Mogu li obrti i samostalne djelatnosti koristiti mjeru stalni sezonac?

Obrti i samostalne djelatnosti koji nemaju zaposlenih ne mogu koristiti mjeru stalni sezonac, čak ni u slučaju da je vlasnik obrta prijavljen na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika.

Mogu li poslodavci koji nemaju zaposlenih na neodređeno vrijeme koristiti mjeru stalni sezonac?

Poslodavci koji nemaju zaposlenih na neodređeno vrijeme ne mogu koristiti mjeru.

Može li se uložiti prigovor na ocjenu zahtjeva?

Da, pročitajte detalje ovdje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.