Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Slanje prigovora, odustanak od potpisa ugovora

Može li se uložiti prigovor na ocjenu zahtjeva?

Poslodavac može dostaviti prigovor na ocjenu zahtjeva i obavijest o kršenju ugovornih obveza.

Prigovor se može uputiti nadležnoj područnoj službi/uredu za obradu zahtjeva i kontrolu ugovornih obveza:
– u roku od 10 dana od dana zaprimanja Obavijesti o ocjeni zahtjeva.
– u roku 15 dana od zaprimanja Obavijesti o kršenju ugovornih obveza.

Zavod provodi mjere aktivne politike zapošljavanja sukladno članku 35. Zakona, dok je člankom 36. istoga Zakona propisano da uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu istih donosi Upravno vijeće Zavoda. Istim je člankom propisano i da dodjeljivanje potpora za zapošljavanje i obrazovanje u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja nije upravna stvar, stoga se ne provodi upravni postupak, niti se izrađuju rješenja – korištenje mjera iz nadležnosti Zavoda nije pravo poslodavaca ili nezaposlenih osoba kao podnositelja zahtjeva, već mogućnost ako poslodavci i nezaposlene osobe zadovoljavaju sve propisane uvjete.

Zahtjev je odobren, ali ne bih koristio potporu, mogu li odustati od potpisa ugovora?

Možete, obratite se područnoj službi/uredu u kojem je zahtjev ocijenjen i od kojeg ste dobili obavijest o ocjeni zahtjeva. Kontakte područnih službi i ureda možete pronaći na poveznici: Područne službe/uredi HZZ-a

Da li je moguće zatražiti raskid ugovora i koja je procedura za potvrat sredstava?

Pročitajte detalje u Općim uvjetima korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2024. godini.
Za dodatne upite i detaljne informacije upućujemo vas na područnu službu/ured gdje je potpisan ugovor o dodjeli potpore.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.