Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Potpora Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage

Tko može koristiti potporu Biram Hrvatsku, povratnici iz kojih zemalja, unutarnje migracije?

  1. Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog  Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države), neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se u 2023. ili 2024. godini.
  2. Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. ili 2024. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Koje zemlje su dio Europskog gospodarskog prostora (EGP)?

Europski gospodarski prostor (EGP) = članice Europske unije te dodatno Švicarska konfederacija, Island, Lihtenštajn i Norveška.

Što je indeks razvijenosti i gdje mogu saznati indeks razvijenosti mjesta/općine u kojemu ću pokrenuti poslovanje?Što je indeks razvijenosti i gdje mogu saznati indeks razvijenosti mjesta/općine u kojemu ću pokrenuti poslovanje?

Indeks razvijenosti je pokazatelj, iskazan vrijednošću od I do VIII, koji definira područja Republike Hrvatske po stupnju gospodarske razvijenosti, što je definirano u Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Kako predati zahtjev za Biram Hrvatsku?

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr . Potpora se dodjeluje novoosnovanom poslovnom subjektu te poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr/ .

Zahtjev  se predaje najkasnije 30 dana od dana samozapošljavanja, odnosno ako se osoba samozaposlila kroz mjeru potpora za samozapošljavanje, najkasnije 30 dana od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Zahtjev se predaje prema mjestu registracije poslovnog subjekta.

Na što se može utrošiti potpora Biram Hrvatsku?

Potpora u iznosu od 7.000,00 EUR dodjeljuje se hrvatskim državljanima povratnicima u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a i ostalih navedenih država.

Za korisnike potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III ili IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17) dodjeljuje se potpora u iznosu od 3.500,00 EUR.

Potpora se dodjeljuje u fiksnom iznosu utrošak kojeg nije potrebno obrazlagati Zavodu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.