Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih

Kako podnijeti zahtjev za mjeru osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih?

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva te o potrebnim radnjama za isto možete pronaći ovdje.

Zahtjev nositelja osposobljavanja sadržava:

  • podatke o programu osposobljavanja s definiranim razlozima za provedbu osposobljavanja, trajanjem, ishodima učenja te znanjima i vještinama stečenim nakon osposobljavanja,
  • podatke o poslodavcu kod kojeg će se provoditi osposobljavanje, obrazovnoj ustanovi u kojoj će se provoditi teorijska nastava, mentoru/ima te o odabranim polaznicima,
  • podatke o troškovima programa osposobljavanja,
  • potvrdu o stanju duga vezano uz obvezna osiguranja i pripadajuće poreze,
  • izjavu poslodavca o radnom iskustvu mentora.

Tko može koristiti mjeru za osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih?

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje se osposobljavaju za rad.

Koliko traje osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih?

Do 6 mjeseci. Osposobljavanje na radnom mjestu provodi se u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno.

Imaju li polaznici pravo na novčanu pomoć i putne troškove za vrijeme osposobljavanja?

Polaznici osposobljavanja imaju pravo za dane provedene na osposobljavanju pokrivanje sljedećih troškova:

Novčana pomoć – prema Odluci Upravnog vijeća Zavoda:

  • novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja sukladno članku 64. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20),
  • putne troškove ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese osposobljavanja sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza prema sljedećim kriterijima,
  • osiguranje prema propisima HZMO (za sve osobe koje već nisu u sustavu mirovinskog osiguranja).

Briše li se osoba za vrijeme osposobljavanja iz evidencije nezaposlenih?

Osoba koja je upućena u mjeru osposobljavanje na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih se ne briše iz evidencije nezaposlenih za vrijeme osposobljavanja te prima novčanu pomoć.

Ukoliko su polaznici bili korisnici novčane naknade u trenutku početka osposobljavanja, obustavlja li se isplata novčane naknade za vrijeme osposobljavanja?

Ukoliko je osoba u trenutku početka osposobljavanja na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih primatelj naknade za vrijeme nezaposlenosti, isplaćivanje naknade se obustavlja za vrijeme osposobljavanja kod poslodavca, sukladno članku 57. Zakona o tržištu rada (NN 118/2018, 32/2020). Po završetku osposobljavanja na radnom mjestu i ustanovama za obrazovanje odraslih novčana naknada se nastavlja isplaćivati za ostatak razdoblja do kojeg je priznato pravo na naknadu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.