Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Interes za korištenje mjere Biram Hrvatsku

Da biste ispunili uvjete za dodjelu potpore Biram Hrvatsku, samozapošljavanje u vlastitom poslovnom subjektu može, ali i ne mora biti sufinancirano preko potpore za samozapošljavanje koju također provodi HZZ. Napominjemo da je prijava u evidenciju nezaposlenih osoba prije registracije poslovnog subjekta nužna za ostvarivanje prava na potporu Biram Hrvatsku za sve podnositelje zahtjeva, bez obzira hoće li koristiti potporu za samozapošljavanje.

"*" indicates required fields

Imate li hrvatsko državljanstvo?*
Planirate li povratak ili ste se vratili iz neke od sljedećih zemalja nakon 01.01.2023. godine? Zemlje Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Sjeverne i Južne Amerike, Australije i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države)?*
Imate li prijavu prebivališta ili boravišta u državama EGP ili ostalim navedenim državama minimalno 12 mjeseci u kontinuitetu unutar posljednja 24 mjeseca?*
Imate li 12 mjeseci radnog staža ili ste bili uključeni u redovno obrazovanje u državama EGP ili ostalim navedenim državama unutar posljednja 24 mjeseca?*
Jeste li bili vlasnik/ca poslovnog subjekta unazad 24 mjeseca (bilo kojeg oblika u Hrvatskoj ili inozemstvu)?*
Jesu li Vam privatni računi blokirani, odnosno imate li u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje registrirane neizvršene osnove za plaćanje?*
Jeste li već koristili potporu za samozapošljavanje?*
Imate li manje od 60 godina?*
E-mail privola*
Privola za direktno komuniciranje*

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.