Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Zagrebačka županija

Vrsta lokalne jedinice: Županija

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.zagrebacka-zupanija.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 100000

Objašnjenje:

Ovisi o vrsti potpore i ukupnom iznosu prihvatljivih troškova, potpore se kreću od 10.000 do 100.000 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 40000

Objašnjenje:

Ovisi o vrsti potpore i ukupnom iznosu prihvatljivih troškova, potpore se kreću od 10.000 do 40.000 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 40000

Objašnjenje:

Ovisi o vrsti potpore i ukupnom iznosu prihvatljivih troškova, potpore se kreću od 10.000 do 40.000 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Objašnjenje:

Sufinancira se postotak kamatne stope, nije moguće govoriti o iznosima.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 40000

Objašnjenje:

Ovisi o vrsti potpore i ukupnom iznosu prihvatljivih troškova, potpore se kreću od 10.000 do 40.000 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 40000

Objašnjenje:

Ovisi o vrsti potpore i ukupnom iznosu prihvatljivih troškova, potpore se kreću od 10.000 do 40.000 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Zagrebačka županija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.