Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

UDBINA

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.udbina.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.udbina.hr

Telefon: +385 (53) 778-070

E-mail: pisarnica@udbina.hr

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): 96937.71

Objašnjenje:

Na osnovu Odluke o poticajnim mjerama za razvoj poduzetništva na području općine Udbina u 2021.g. umanjeni su iznosi za komunalni doprinos i komunalne naknade u postotcima , za određena razdoblja ovisno o planiranom broju zaposlenih.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu UDBINA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.