Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Pakrac

Vrsta lokalne jedinice: Grad

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://pakrac.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

1. SUFINANCIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ INOVACIJA I PATENATAnnZa sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.nDefinicija inovacije, odnosno patenta definirana je Programom.nPrihvatljivim podnositeljima sufinancirat će se iznos od 10.000,00 kn. Po ovom Programu jedan podnositelj ima pravo podnijeti zahtjev za maksimalno dvije inovacije, odnosno patenta.nn2. POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE nnJednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. Programa, a koji su u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 5.000,00 kn u neto iznosu, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.nJednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 10.000,00 kuna, a isplata će se vršiti u 2 obroka sukladno Ugovoru o dodjeli poticaja. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 2 novozaposlene osobe.nn3. POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTInnSredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% troškova otvaranja obrta.

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Objašnjenje:

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac, intenzitet potpore do 100% kroz 4 godine:n- Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac n- Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac n- Tržnica Pakrac, Matice 4A, PakracnnZa sufinanciranje poslovnog prostora pravnih osoba koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada (definiran Programom), a sufinancira se 25% mjesečnog iznosa najma u trajanju od 12 mjeseci.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog poticaja smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit. Nabavljena imovina mora doprinositi poboljšanju obavljanja registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu, a Povjerenstvo za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva zadržava pravo ocjene zahtjeva. Trošak mora nastati i biti plaćen u razdoblju od 1.12.2021.-30.11.2022.nNabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).nDugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog Programa smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.nNabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva za obavljanje gospodarske djelatnosti u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, certificiranja, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).nDugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog Programa smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.nNabava dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Grad sufinancira trošak unutarnjeg i vanjskog uređenja, odnosno rekonstrukciju i modernizaciju poslovnog prostora, a prihvatljivi troškovi obuhvaćaju slijedeće radove: nnA. GRAĐEVINSKI RADOVInB. OBRTNIČKI RADOVInC. INSTALATERSKI RADOVInnUlaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora financirat će se prema lokaciji ulaganjan• Sufinanciranje 50% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna za skupinu 1.n• Sufinanciranje 40% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna za skupinu 2.n• Sufinanciranje 30% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna za skupinu 3.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Pakrac

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.