Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA ŽAKANJE

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.opcina-zakanje.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Potpora u iznosu od 50% troškova, odnosno najviše 3.000,00 kuna godišnje ostvaruje se izgradnju, rekonstrukciju i opremanje turističke infrastrukture (razvoj, obnovu i podizanje kvalitete smještajne ponude, kampova, kamp naselja, kamp odmorišta, kušaonice i sl.).nPotpora u iznosu od 50% troškova odnosno naviše 3.000,00 kuna godišnje ostvaruje se za obnovu tradicijskih kuća (zamjena krovišta, crijepa, stolarije, drvenih dijelova i sl.).nPotpora u iznosu od 30% troškova, najviše u iznosu od 5.000 kuna godišnje ostvaruje se za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju i/ili rekonstrukciju poslovnih objekata namijenjenih obavljanju gospodarske djelatnosti (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt).nPotpora u iznosu od 20% troškova, odnosno najviše 10.000,00 kuna godišnje ostvaruje se za izgradnju, rekonstrukciju odnosno opremanje objekata namijenjenih za obavljanje gospodarske djelatnosti, a dodjeljuje se nakon izvršenih radova, odnosno instalacije opreme i izvršenog očevida.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Potpora u iznosu od 50% troškova, odnosno najviše 5.000,00 kuna godišnje ostvaruje se za konzultantske usluge, pripremu i kandidiranje projekata na EU natječaje (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca, izrada poslovnih planova, studije izvedivosti i druga dokumentacija potrebna za kandidiranje na pojedine natječaje).

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 1500

Objašnjenje:

Potpora u iznosu od 50% troškova, odnosno najviše 1.500,oo kuna godišnje ostvaruje se za:n-tPolaganje majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenostin-tPolaganje stručnih ispita n-tUsavršavanja u zanimanjima- srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe, a čija osnovna djelatnost je prerađivačka industrija ili građevinarstvo.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 3000

Objašnjenje:

Potporu u iznosu od 3.000,00 kuna ostvaruje se za otvaranje trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u sustavu PDV-a.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu OPĆINA ŽAKANJE

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.