Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA VINICA

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.vinica.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

N/p

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): Max. 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Općina omogućava povrat ukupnog (ukoliko iznosi do 1.000,00 kn, ili dijela uplaćenog vodnog doprinosa, ovisno o visini obračunatog komunalnog doprinosa.nOpćina u cijelosti oslobađa obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore proizvodnih pogona koji planiraju zaposliti više od 10 djelatnika

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore: 15 % vrijednosti ( max 15,000,00 kn )

Objašnjenje:

Poduzetnici mogu ostvariti potporu u vidu 15% povrata troška nabave za novu opremu, maksimalno do 15.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 500

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 0.01

Objašnjenje:

Pravo na subvenciju kamate kredita ostvaruju poduzetnici ukoliko im je banka odobrila poduzetnički kredit.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu OPĆINA VINICA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.