Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA VIDOVEC

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.vidovec.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.vidovec.hr

Telefon: +385 (42) 741-201

E-mail: opcina@vidovec.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vidovec, Općinski načelnik može od plaćanja komunalnog doprinosa u potpunosti na temelju pisanog zahtjeva osloboditi:investitore gradnje poslovnih građevina i poslovnih prostora u cilju poticanja poduzetništva i razvoja gospodarstva na području Općine Vidovec, uz uvjet da su registrirani za obavljanje djelatnosti.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 0.01

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu OPĆINA VIDOVEC

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.