Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Vela Luka

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.velaluka.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.velaluka.hr

Telefon: +385 (20) 295-900

E-mail: opcina@velaluka.hr

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 30.000,00 HRK

Objašnjenje:

Potpora uključuje sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): 0,00 HRK

Objašnjenje:

Odlukom o komunalnom doprinosu i Odlukom o komunalnoj nakadi, koje donosi Općinsko vijeće regulirala se cijena ili djelomična/potpuna oslobađanja od plaćanja istog, u slučaju kad je obveznik plaćanja gospodarski subjekt u Poduzetničkoj zoni Vela Luka.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): Planirani godišnji iznos potpore iznosi 5.000,00 HRK

Objašnjenje:

Subvencionirat će se sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): Planirani godišnji iznos potpore iznosi 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Poduzetnici i obrtnici koji dostave zahtjeve Upravnom odjelu za gospodarstvo Dubrovačko-neretvanske županije i čiji projekti budu odobreni za dodjelu poduzetničkih kredita, subvencionirat će i Općina na način i pod uvjetima utvrđenim Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Vela Luka

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.