Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA TOMPOJEVCI

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.opcina-tompojevci.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Mjera 1. Nabava opreme i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19. Potpora se odobrava za: subvencioniranje dijela izdataka za nabavu opreme, repromaterijala (osim hrane i pića), sitnog inventara i sredstava za zaštitu ljudi te prilagodba prostora, a isključivo u cilju provođenja protuepidemijskih mjera. Minimalno 80% tražene potpore moraju biti troškovi nabave roba. Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna po korisniku.nMjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika. Potpora se odobrava za: troškove registracije subjekta, nabavu strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti te programske opreme (računalni i drugi programi),prilagodbu poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. Potpora može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna po korisniku.n Mjera 3. Sufinanciranje novog zapošljavanja Potpora se odobrava za:sufinanciranje novog zapošljavanja, te samozapošljavanja nastalo od 1. siječnja 2021. godine. Sredstva se odobravaju za poticanje jedne novozaposlene osobe koju poslodavac zapošljava prvi puta.nPotpora može iznositi najviše do visine pet (5) minimalnih bruto plaća sukladno Uredbi o visini minimalne plaće za 2020. godinu.nMjera 4. Smanjenje negativnih utjecaja na ugostiteljstvo (COVID 19). Podmjera 4.1. Sufinanciranje troška plaće najviše 1 zaposlene osobe za mjesece ( u 2020. godini) u kojima je bila obustava rada, a do visine minimalne bruto plaća sukladno Uredbi o visini minimalne plaće za 2020. odnosno 2021. godinu u mjesecu u kojem je bila obustava rada. Podmjera 4.2. – Sufinanciranje režijskih troškova, troška vođenja knjigovodstva i troška zakupa poslovnog prostora ugostiteljskog objekta prema predočenim računima/ugovorima, a razmjerno broju dana u mjesecu u kojem je bila obustava rada.

Više informacija na webu OPĆINA TOMPOJEVCI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.