Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Stari Jankovci

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.o-jankovci.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata – do 20.000,00 kn u 2 godinenPotpora za turističke programe i kapacitete – do 20.000,00 kn u 2 godine

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 500

Objašnjenje:

500,00 kn mjesečno na 2 godine

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 20000

Objašnjenje:

Do 20.000,00 kn max u 2 godine

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 20000

Objašnjenje:

Do 20.000,00 kn max u 2 godine

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 20000

Objašnjenje:

Do 20.000,00 kn max u 2 godine

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Stari Jankovci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.