Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Severin

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://severin.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Poduzetnici su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

Plaćanje komunalne naknade, prva godina poslovanja 100%, druga godina poslovanja 50% i treća godina poslovanja 25%.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Severin

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.