Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA RAVNA GORA

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici http://www.ravnagora.hr/. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

Smanjenje iznosa komunalnog doprinosa sukladno Odluci o komunalnom doprinosu (‘Službene novine Općine Ravna Gora’, broj 1/19).

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu OPĆINA RAVNA GORA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.