Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.primorskidolac.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Općina Primorski Dolac je Odlukom o komunalnom doprinosu (‘Službeni glasnik’, broj 03/19) oslobodila od plaćanja komunalnog doprinosa vlasnike zemljišta u gospodarskoj zoni Bristovača-Trištenica, Primorski Dolac -za građenje zgrada i objekata namijenjene proizvodnim djelatnostima. Iznos komunalnog doprinosa je 0,00 kn.

Više informacija na webu OPĆINA PRIMORSKI DOLAC

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.