Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Nijemci

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://nijemci.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://nijemci.hr

Telefon: +385 (91) 946-0925

E-mail: financije@nijemci.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Potpora novoosnovanima i novozaposlenima u poljoprivrednoj djelatnosti( godišnje 7.200,00 kn). Potpora za nabavu repromaterijala, proizvodnog materijala, nove mehanizacije/alata/strojeva/opreme, otvaranja/zasnivanje/uspostavljanje poljoprivrednog poslovanja, knjigovodstvene usluge, ostale usluge i naknade( max. do 15.000,00 kn). Potpora doškolovanju/prekvalifikaciji/osposobljavanju/usavršavanju u sektoru poljoprivrede( do 3.000,00 kn po polazniku). Potpora podizanju/obnovi sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina( do 15.000,00 kn). Potpora nabavi uzgojno valjanih grla domaćih životinja, selekcioniranih pčelinjih zajednica/rojeva/matica, te izgradnji/adaptaciji/prenamjeni objekata namijenjenih uzgoju istih( max. 20.000,00 kn). Potpora pri zakupu plastenika u vlasništvu Općine Nijemci( max. 19.740,00 kn po plasteniku). Poticanje primarne zdravstvene zaštite(10.000,00 kn).

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 9 kn/m2

Objašnjenje:

U sklopu Centra za potporu poduzetnicima Općina Nijemci sufinancira zakup poslovnog prostora po cijeni od 9kn /m2.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): max. do 500 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci sufinancira trošak plaće kroz trošak obveznih doprinosa do 500 kn za najviše dvije novozaposlene/samozaposlene osobe kroz 12 odnosno 24 mjeseca.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci sufinancira kupnju materijala poduzetnicima.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci sufinancira kupnju strojeva i opreme koja je nužna za obavljanje djelatnosti.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci sufinancira uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci sufinancira troškove sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i sl.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): max. do 15. 000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općina Nijemci kroz MJERU 2 daje potporu za ishođenje certifikata i analiza.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci kroz MJERU 1 i MJERU 2 omogućava potporu za digitalizaciju poslovanja.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore (u HRK): 3000

Objašnjenje:

Općina Nijemci sufinancira priključak plina i vode u iznosu od 3.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci kroz MJERU 1 i MJERU 2 omogućava potporu za uređenje i opremanje poslovnog prostora.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 40000

Objašnjenje:

Općina Nijemci za troškove seminara i stručnog usavršavanja zaposlenika u Proračunu za 2022. godinu osigurala je 40.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci kroz MJERU 1 i MJERU 2 omogućava potporu za marketing u iznosu do max. 20.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci kroz MJERU 1 i MJERU 2 omogućava potporu za izradu i održavanje web stranice u iznosu do max. 20.000,00 kn

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 500

Objašnjenje:

Općina Nijemci subvencionira troškove polaganja stručnih i majstorskih ispita vježbenika koji stručno osposobljavanje odrađuju u općini u iznosu od 500,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): max. do 20.000,00 kn

Objašnjenje:

Putem Programa poticanja razvoja gospodarstva Općina Nijemci kroz MJERU 1 i MJERU 2 omogućava potporu tradicijskim i umjetničkim obrtima.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 1500

Objašnjenje:

Općina Nijemci omogućava dodjelu bespovratnih novčanih sredstava mještanima koji su u teškoj životnoj situaciji u iznosu od 1.500,00 kn, iznimno u slučaju da se radi o vrlo teškoj životnoj situaciji Odlukom načelnika iznos može biti i veći.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Nijemci

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.