Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Molve

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.molve.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.molve.hr

Telefon: +385 (48) 892-174

E-mail: opcina-molve@kc.t-com.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

– Osiguranje usjeva, nasada i stoken- Potpora za uslugu umjetnog osjemenjivanja plotkinjani pregleda mesa na trihinelu

Potpore za sufinanciranje kupnje materijala

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Program za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 20000

Objašnjenje:

kapitalna ulaganja

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Program za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore (u HRK): 15000

Objašnjenje:

Program za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Program za mlade

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Molve

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.