Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA MIKLEUŠ

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.mikleus.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.mikleus.hr

Telefon: +385 (33) 563-066

E-mail: opcina@mikleus.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

članak 20. Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Mikleuš:nnVlasniku ili korisniku poslovnog prostora koji služi za proizvodne djelatnosti, obrtništvo proizvodnog karaktera koji započinje s obavljanjem djelatnosti u tim prostorima, po pisanom zahtjevu odobrite će se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to:nn- u 100 % iznosa u prvoj godini obavljanja djelatnostin- u 50 % iznosa u drugoj godini obavljanja djelatnosti nnuz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:n- dokaz o registraciji tvrtke ili obrta (za sve)n- dokaz o započinjanju obavljanja djelatnostin- Potvrda o nepostojanju duga prema Općini Mikleuš po bilo kojoj osnovi. nnTvrtkama ili obrtima registriranim na području Općine Mikleuš koji u već postojeći objekt u svom vlasništvu ulažu značajnija sredstva te zaposle 10 i više novih djelatnika, uz zadržavanje već zaposlenih osoba i novih zaposlenih tijekom subvencionirane godine, temeljem pisanog zahtjeva odobriti će se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to:nn- u 100 % iznosu u trajanju jedne godine.nnuz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:n- dokaz o registraciji tvrtke ili obrtan- dokaz o broju zaposlenihn- pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o zadržavanju novog broja zaposlenih osoba tijekom subvencionirane godinen-Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Mikleuš po bilo kojoj osnovi.

Više informacija na webu OPĆINA MIKLEUŠ

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.