Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Medulin

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.medulin.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.medulin.hr

Telefon: +385 (52) 385-650

E-mail: opcina@medulin.hr

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 10500

Objašnjenje:

Trajanje potpore za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje na određeno (minimalno jednu (1) god.) ili na neodređeno vrijeme je jedna (1) godina. Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu za svakog novozaposlenog i za samozapošljavanje, samo jednom. Potpora se dodjeljuje za najviše jednog novog radnika na godinu. Uvjet kojemu treba udovoljiti je povećanje ukupnog broja radnika u odnosu na prethodnu godinu. Potpora se ne dodjeljuje ukoliko je broj radnika ostao isti.nnNavedena mjera se osim navedenog, koristi i za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i mladih na neodređeno vrijeme. U slučaju da je u trenutku zapošljavanja osoba mlađa od 30 godina ili da osoba ima određeni stupanj invaliditeta, iznos odobrene potpore uvećava se za 25%, tj. za još jedan godišnji kvartal. nnNa dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, mora biti u radnom odnosu i s prebivalištem u općini Medulinu te s datumom zapošljavanja ne kasnijim od 01. studenoga tekuće godine i ne ranijim od 01. studenoga prethodne godine. Isto se odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju. nnPotpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje odnosi se na povrat sredstava po osnovu uplaćenih obveznih doprinosa na bruto plaću za novozaposlene osobe, a najviše do 10.500,00 kn godišnje podjeljeno u 12 podjednakih rata. Isplaćuje se kvartalno za protekla 3 mjeseca uz obvezno, redovito, predočavanje dokaza o zaposlenju svakih 90 dana nakon prve isplate.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 7.500,00 kn. nnUkoliko je većinski vlasnik prijavljenog subjekta žena, iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uvođenje IT sustava u poslovanje

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 7.500,00 kn. nnUkoliko je većinski vlasnik prijavljenog subjekta žena, iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Potpora se može dodijeliti za: n•tnaknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), n•tizradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za nkandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova. n nUvjeti za dodjelu potpore: n•tda će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području općine Medulin koja potporu i dodjeljuje, n•tda podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu, n•tda podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova za prethodno navedene namjene,

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

•tmarketinške aktivnosti, odnosno izradu web stranice, zakup domene i hosting do jedne godine, izradu web aplikacije za online trgovinu, nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu (kotizaciju, zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i svrhu nastupa poduzetnika na sajmu), dizajn proizvoda, brendiranje, tiskanje promotivnih materijala, isticanje pozitivnih primjera i informiranje o postignutim uspjesima sa ciljem podizanja razine poduzetničke kulture, izradu promotivnog materijala i troškove promocije općenito in•tdopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija.nnIznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 7.500,00 kn. nnUkoliko je većinski vlasnik prijavljenog subjekta žena, iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga

Iznos potpore (u HRK): 7500

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za certificiranje proizvoda i procesa

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

•ttroškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, n•tcertificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, n•ttroškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla.nnNajviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 7.500,00 kuna po poduzetniku

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za digitalizaciju poslovanja

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale od 01. studenoga 2020. godine i to za:n•tizradu poslovnih planova/investicijskih programa, n•tnabavu informatičke opreme, programa vezanih uz osnovnu djelatnost te licenci za programe,n•tbankarske usluge/naknade za obradu kredita, n•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja, izradu projektne dokumentacije za uređenje interijera), n•tnabavu opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, osim u poljoprivredi i ribarstvu, djelatnostima pod posebnom skrbi Ministarstva poljoprivrede RH, n•tmarketinške aktivnosti, odnosno izradu web stranice, zakup domene i hosting do jedne godine, izradu web aplikacije za online trgovinu, nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu (kotizaciju, zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i svrhu nastupa poduzetnika na sajmu), dizajn proizvoda, brendiranje, tiskanje promotivnih materijala, isticanje pozitivnih primjera i informiranje o postignutim uspjesima sa ciljem podizanja razine poduzetničke kulture, izradu promotivnog materijala i troškove promocije općenito in•tdopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija.nnIznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 7.500,00 kn. nnUkoliko je većinski vlasnik prijavljenog subjekta žena, iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

•ttroškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, n•tcertificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama, n•ttroškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla.nnNajviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 7.500,00 kuna po poduzetniku

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Potpora se može dodijeliti za refundiranje troškova polaganja ispita nastalih ne ranije od 01. studenoga 2020. godine i to: n•tMajstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19, 41/20) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području općine. n•tStručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“ broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12,02/14, 65/14, 136/14, 23/15) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području općine Medulin. n•tZa usavršavanja u zanimanju – srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području općine Medulin, a koje posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije i građevinarstva. nnPravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 01. studenoga 2020. godine, a u trenutku podnošenja zahtjeva za refundiranje troškova ima otvoren obrt. nnIznos potpore po pojedinom korisniku dodjeljuje se u visini 50% stvarnih troškova, a može iznositi najviše 7.500,00 kuna po osobi koja se usavršava, maksimalno za tri djelatnika po poslodavcu, koji su zaposleni na neodređeno vrijeme.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za marketing

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale od 01. studenoga 2020. godine i to za:n•tizradu poslovnih planova/investicijskih programa, n•tnabavu informatičke opreme, programa vezanih uz osnovnu djelatnost te licenci za programe,n•tbankarske usluge/naknade za obradu kredita, n•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja, izradu projektne dokumentacije za uređenje interijera), n•tnabavu opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, osim u poljoprivredi i ribarstvu, djelatnostima pod posebnom skrbi Ministarstva poljoprivrede RH, n•tmarketinške aktivnosti, odnosno izradu web stranice, zakup domene i hosting do jedne godine, izradu web aplikacije za online trgovinu, nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu (kotizaciju, zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i svrhu nastupa poduzetnika na sajmu), dizajn proizvoda, brendiranje, tiskanje promotivnih materijala, isticanje pozitivnih primjera i informiranje o postignutim uspjesima sa ciljem podizanja razine poduzetničke kulture, izradu promotivnog materijala i troškove promocije općenito in•tdopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija.nnIznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 7.500,00 kn. nnUkoliko je većinski vlasnik prijavljenog subjekta žena, iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izradu web stranice i/ili mobilnih aplikacija

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Potpora se može dodijeliti za troškove nastale od 01. studenoga 2020. godine i to za:n•tizradu poslovnih planova/investicijskih programa, n•tnabavu informatičke opreme, programa vezanih uz osnovnu djelatnost te licenci za programe,n•tbankarske usluge/naknade za obradu kredita, n•tuređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja, izradu projektne dokumentacije za uređenje interijera), n•tnabavu opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, osim u poljoprivredi i ribarstvu, djelatnostima pod posebnom skrbi Ministarstva poljoprivrede RH, n•tmarketinške aktivnosti, odnosno izradu web stranice, zakup domene i hosting do jedne godine, izradu web aplikacije za online trgovinu, nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu (kotizaciju, zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda, uvrštavanje u sajamski katalog, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i svrhu nastupa poduzetnika na sajmu), dizajn proizvoda, brendiranje, tiskanje promotivnih materijala, isticanje pozitivnih primjera i informiranje o postignutim uspjesima sa ciljem podizanja razine poduzetničke kulture, izradu promotivnog materijala i troškove promocije općenito in•tdopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih tehnologija.nnIznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 7.500,00 kn. nnUkoliko je većinski vlasnik prijavljenog subjekta žena, iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita

Iznos potpore (u HRK): 7500

Objašnjenje:

Potpora se može dodijeliti za refundiranje troškova polaganja ispita nastalih ne ranije od 01. studenoga 2020. godine i to: n•tMajstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19, 41/20) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području općine. n•tStručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva („Narodne novine“ broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12,02/14, 65/14, 136/14, 23/15) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području općine Medulin. n•tZa usavršavanja u zanimanju – srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području općine Medulin, a koje posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije i građevinarstva. nnPravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 01. studenoga 2020. godine, a u trenutku podnošenja zahtjeva za refundiranje troškova ima otvoren obrt. nnIznos potpore po pojedinom korisniku dodjeljuje se u visini 50% stvarnih troškova, a može iznositi najviše 7.500,00 kuna po osobi koja se usavršava, maksimalno za tri djelatnika po poslodavcu, koji su zaposleni na neodređeno vrijeme.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Sva poduzeća i obrti iz NKD područja J – Informacije i komunikacije, a s područja općine Medulin imaju pravo na 5.000,00 kn jednokratnog financijskog impulsa. Uvjet je da nisu ostvarili poticaje iz drugih izvora financiranja te da su registrirana najranije 12 mjeseci prije dana objave Javnog poziva. Prijava na Mjeru 6. ne umanjuje broj dozvoljenih prijava već je dodatna mjera za sebe (2+1). Mjera nema uvjet postojanja zaposlene osobe ukoliko nije prošlo više od 180 dana od registracije, međutim uvjet je predočenje dokaza aktivnog poslovanja. Vlasnik i direktor moraju biti s područja općine Medulin.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Medulin

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.