Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Majur

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://opcina-majur.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

/

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 10000

Objašnjenje:

Na temelju odredbi Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Majur (‘Službeni vjesnik’ Općine Majur, broj 11/13 i 41/13) općinska načelnica Općine Majur donosi Odluku o novčanoj potpori za registraciju poduzeća, obrta, zadruga ili sporednog zanimanja za svaku tekuću godinu. Tom odlukom se utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu potporu. Financijska potpora odnosi se na troškove registracije i početne proizvodnje.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Majur

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.