Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA LUKA

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.opcina-luka.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

/

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Objašnjenje:

U sklopu mjera za pomoć u poslovanju tijekom pandemije, Općinsko vijeće je, u određenom razdoblju oslobodilo sve subjekte plaćanja dijela komunalne naknade. nPrilikom plaćanja komunalnog doprinosa, za jednokratno plaćanje svim obveznicima daje se 10% popusta prema Odluci, a eventualna dodatna oslobođenja, moguća su isključivo na zahtjev investitora i po razmatranju i odluci Općinskog vijeća

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima

Objašnjenje:

Općina je u sklopu Gospodarskog sajma u Zaprešiću svake godine održavanja sajma, zakupila prostor (štand), na kojem je, svim poslovnim subjektima s područja općine Luka bilo omogućeno besplatno sudjelovanje i izlaganje na Sajmu.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu OPĆINA LUKA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.