Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Lipovljani

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.lipovljani.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Potpore za subvencioniranje kamata na kredite

Iznos potpore: 2% kamate

Objašnjenje:

Projekt Poduzetnički krediti SMŽ

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 6.000,00-10.000,00

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Lipovljani

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.