Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Lasinja

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.lasinja.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.lasinja.hr

Telefon: +385 (47) 884-010

E-mail: pisarnica@lasinja.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Za izgradnju ili rekonstrukciju gospodarske građevine vlasniku, odnosno investitoru gradnje koji je stanovnik Općine Lasinja najmanje posljednjih 10 godina bez prekida, a gradi i dograđuje građevinu za sebe jedinična vrijednost komunalnog doprinosa umanjuje se jednokratno za 50%,n Obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se novootvoreni obrti i trgovačka društva za prvu godinu poslovanja, radi poticanja gospodarstva na području Općine Lasinja.

Više informacija na webu Općina Lasinja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.