Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://koprivnicki-bregi.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Nemamo drugih potpora

Potpore za obrazovanje i usavršavanje zaposlenika

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

U Proračunu se planiraju sredstva u iznosu 5.000,00 kuna po zaposleniku za njegovo obrazovanje i usavršavanje

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.