Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Kaptol

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.opcina-kaptol.com. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Općina Kaptol daje poticaje za povećanje smještajnih kapaciteta i to za svaki novi ležaj/1000,00 kn.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): Olobađanje plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa. za novoosnovane tvrtke/obrte u razdoblju 2-3 godine

Objašnjenje:

Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa – sukladno Odluci, za pojedine investitore koji grade objekte veće od 300 m2, te za deficitarna zanimanja.nOslobođenje plaćanja komunalne naknade – a novoosnovane tvrtke/obrte u razdoblju 2-3 godine

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore (u HRK): 400

Objašnjenje:

Za priključak na sustav javne odvodnje

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Jednokratni poticaj za svaki novootvoreni obrt

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 5000

Objašnjenje:

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu s područja Općine

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Kaptol

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.