Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Janjina

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.janjina.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.janjina.hr

Telefon: +385 (20) 741-369

E-mail: janjina@janjina.hr

Potpore za sufinanciranje najma poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): 2000

Objašnjenje:

Iznos je mjesečni u kunama, sufinancira se iznos najma poslovnog prostora ljekarne.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): 9050

Objašnjenje:

Plaća za tetu u vrtiću na razini prosjeka 2021. godine.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): 5100

Objašnjenje:

Prosječan iznos isplaćenih potpora za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u 2021.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Janjina

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.