Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Općina Jakšoć

Vrsta lokalne jedinice: Općina

Podaci osvježeni: 24 lipnja, 2022

Napomena: Rokovi prijave za potpore ove lokalne jedinice dostupni su na stranici https://www.jaksic.hr. Katalog sadrži sve potpore koje ova lokalna jedinica nudi, neovisno o tome da li je trenutno moguća prijava za određenu potporu.

Kontakt podaci

Web: https://www.jaksic.hr

Telefon: +385 (34) 315-514

E-mail: info@jaksic.hr

Informacije o potporama koje nisu kategorizirane

Potpora stočarstvu: za svaku mliječnu kravu 150,00 godišnje i za svaku krmaču ili suprasnu nazimicu 200 kuna godišnje.nSufinanciranje novih smještajnih kapaciteta, 2000 kuna po ležaju.nZa sve proizvodne djelatnosti oslobađa se komunalnog doprinosa kod izgradnje do iznosa 10.000 kuna. Novootvorene proizvodne i proizvodno-uslužne djelatnosti oslobađa se komunalne naknade 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini i 50% u trečoj godini.nSamozapošljavanje 10.000 kuna; sufinanciranje B police osiguranja usjeva i nasada do 50% vrijednosti do max iznosa 10.000 kuna.

Potpore za sufinanciranje troška plaće

Iznos potpore (u HRK): do 10.000 kuna godišnje

Objašnjenje:

sufinanciranje svakog novozaposlenog radnika na neodređeno vrijeme u tekućoj godini. Ako dođe do raskida ugovora o radu u roku 45 dana mora zaposliti novog radnika ili vratiti sredstva.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje komunalnih troškova

Iznos potpore (u HRK): max do 10.000

Objašnjenje:

do 8.000 kuna za priključenje na javnu vodoopskrbu, do maksimalno 5.000 kuna za javnu odvodnju, ukupno do 10000 kuna.

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje kupnje strojeva ili opreme

Iznos potpore (u HRK): do 10.000 kuna

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za sufinanciranje troškova priključaka na distributivne mreže

Iznos potpore (u HRK): do 10.000

Objašnjenje:

do 8.000 za priključenje na vodoopskrbu i do 5.000 za javnu odvodnju, a ukupno max 10000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za uređenje i opremanje poslovnog prostora

Iznos potpore (u HRK): do 10.000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte

Iznos potpore (u HRK): do 10.000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.

Jednokratna dodjela bespovratnih novčanih sredstava

Iznos potpore (u HRK): do 10.000

Provjerite na web stranici jedinice regionalne/lokalne uprave aktualne informacije o ovoj potpori. Hrvatski zavod za zapošljavanje ne dodjeljuje ovu potporu i ne može vam pružiti dodatne informacije.
Više informacija na webu Općina Jakšoć

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.